Fiber gör livet lättare

Boende och företagare i Linköping med omnejd som nyligen fått tillgång till fiberuppkoppling tycker att vardagslivet har blivit bättre. Det visar en studie från Linköpings universitet.

23 juni 2015 10:35

Linköpings kommun har satsat på att bygga ut fibernätet sedan 2010. Nu har kommunen i samarbete med Linköpings universitet gjort en utvärdering av vad effekterna har blivit av det utvecklade bredbandsnätet.

Både boende och företagare ger en positiv bild av satsningens effekter i studiens webbenkät. Enligt dragna slutsatser utifrån studien är den allmänna uppfattningen bland de svarande att kvaliteten på vardagslivet har blivit bättre. En företeelse som verkar ha ökat är möjligheten att kunna arbeta hemifrån.

– En annan glädjande aspekt i rapporten är att vi kan se att framtidstron har förbättrats. Många säger också att det har blivit enklare att driva eget företag – många enmansföretag finns etablerade på landsbygden, säger Fredrik Eriksson, IT-strateg på Linköpings kommun.

Linköping är en av de kommuner som har haft störst ökning av uppkoppling i Sverige de senaste två åren. Så sent som i november utsågs Linköping till bästa bredbandsstaden i Skandinavien av analysföretaget Nexia.

Så utfördes studien

Undersökningen var utformad som en webbenkät till anslutna fastigheter, som både är hushåll och företag. Enkäten skickades till 936 respondenter varav 396 svarade. Inom studien har även fokusgruppsintervjuer med representanter för byalagen genomförts. Studien gjordes för att få bättre kunskap om vad hushåll och företag anser att fiberbaserat bredband betytt för vardagsliv och företagande.

Källa: Linköpings kommun

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!