Farligt vägarbete oroar grannarna

Just nu bygger Tekniska verken en fjärrvärmeledning mellan Tallboda och Linghem. Ett bygge som dessvärre också har skapat en utsatt trafiksituation för cyklister och fotgängare, anser boende längs med vägen.

26 oktober 2015 08:05

– Vägen är helt klart farlig. Det är 70 kilometer i timmen på sträckan här, men oftast går det bra mycket fortare än så. Då är det inte kul att befinna sig mitt ute i vägen, säger Bernt Karlsson som bor utmed Norrköpingsvägen.

Det är svårt att inte ge honom rätt. Den avsmalnade vägen vid Beatelund rymmer precis två mötande bilar. Ska du ta bussen får du i princip stå och trycka inne i busskuren som ligger precis intill vägen, vilket i sig kan upplevas som obehagligt när lastbilarna dånar förbi i hög fart.

Det var 24 augusti som Tekniska verken påbörjade bygget av den nya fjärrvärmeledningen, så att Linghems nät kan kopplas ihop med pannan vid Gärstad och den tillfälliga anläggningen i Linghem kan tas ur bruk. Arbetet beräknas vara klart tidigt våren 2016 och därefter är tanken att kommunen och Trafikverket ska bygga en cykelväg till Linghem.

Enligt Bernt Karlsson är den här sträckan i vanliga fall vältrafikerad av cyklister till och från Linghem, men nu har de minskat till antalet. De fotgängare och cyklister som i dag passerar tar hellre vägen bakom avspärrningen, eftersom de annars hamnar mitt framför den tyngre trafiken.

– Men hur ska det bli nu i vinter? Det blir ju inte säkrare när det blir mörkare, varken ute på vägen eller här bakom. Tänk om någon ramlar ner i hålen, säger Bernt Karlsson.

Det är inte bara den nuvarande trafiksituationen han vänder sig mot, utan också bristen på information om projektet från Tekniska verkens sida. Varken han eller grannen Thomas Pettersson har fått något utskick om att det ska byggas, när det ska byggas och hur det ska byggas. I stället får de ta reda på allt själva.

– Jag är trött på att vara gnällig när jag ringer och frågar hela tiden. Men vi har inte fått någon information, de bara satte igång, säger Bernt Karlsson.

Men den bilden håller Lovisa Staberg, kommunikatör på Tekniska verken, inte med om. Hon säger att information från underentreprenören Befab skickades ut till alla boende längs sträckan i slutet av augusti, innan arbetet inleddes.

– Där hänvisade de till att de utför arbetet på uppdrag av oss. I övrigt har vi informerat med hjälp av pressmeddelanden, på vår webb, på vår Facebook-sida och på plats via vägarbetesskyltarna, säger hon.

Någon särskild uppmaning till cykel- och fotgängare har Tekniska verken däremot inte gått ut med och Lovisa Staberg har förståelse för att framkomligheten upplevs som svår under den här perioden.

– Men att gå innanför avspärrningarna är inte tillåtet. Det gör folk på egen risk.

Just den mörkare årstiden medger hon är ett dilemma. Att då ge sig ut på vägbanan är nämligen heller inget som rekommenderas. Tekniska verken hoppas dock att kunna fylla igen hålen och häva avspärrningarna innan den värsta snön kommer.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!