Facket: Krisen har inte blåst över

Upptäckten av missförhållanden på Katedralskolan och den efterföljande kritiken och granskningen tog hårt på många anställda. Nu ska kommunen utvärdera sin hantering av händelseförloppet. Fackliga företrädare vill vara delaktiga, och säger att krisen på skolan inte har blåst över.

15 juni 2019 11:00

Kommundirektör Paul Håkansson kommer att ge ett uppdrag till underställda att utvärdera kommunens hantering av krisen på Katedralskolan. Händelserna tog sin början i januari då kommunledningen beslutade att inleda en granskning av brister i ekonomistyrning och redovisning på skolan.

Uppdraget delas ut först efter sommaren och det är ännu oklart vem som får det:

– Jag har ännu inte bestämt om det går till utbildningsförvaltningen, säger Paul Håkansson.

Under våren slutade dåvarande utbildningsdirektör Anne Hallberg sitt uppdrag och efterträds nu av den tillförordnade Tor Andersson. Den tillfälliga lösningen är ett av skälen till att utvärderingsuppdraget ännu inte har delats ut, enligt Paul Håkansson.

Utredningen ska också omfatta det resursstöd i form av bland annat jurister och ekonomer som kommunledningsförvaltningen gav till utbildningsförvaltningen, säger Håkansson:

– Jag vill göra en uppföljning av hur det samarbetet har fungerat och vad vi kan dra för erfarenheter av det.

Förutom den interna granskningen valde kommunledningen också att göra en polisanmälan om händelser på skolan, som enligt kommunen kunde vara brottsliga. Åklagaren lade sedan ned utredningen eftersom inget brottsligt upptäckts.

Timo Järvinen, kommunordförande för den fackliga organisationen Lärarnas Riksförbund (LR), konstaterar att stora fackliga resurser krävts för att stötta medlemmar som arbetar på Katedralskolan under våren, och fortfarande behövs.

– Det som varit på Katedralskolan har inte blåst över. Det som hänt har tagit en hel del energi från själva arbetsinnehållet, så det går inte att säga att händelserna inte har påverkat undervisningen. Vårt långsiktiga mål nu är att Katedralskolan ska bli en skola där arbetsmiljön gör att medlemmar trivs och känner stolthet, som det var förut, säger Timo Järvinen.

Han vill inte gå in på detaljer om hur Lärarnas Riksförbund arbetar eller diskuterar med arbetsgivaren, men säger att facket arbetar för att Katedralskolans rykte ska återupprättas.

När utvärderingen av hanteringen av vårens händelser börjar vill facket bidra, säger Timo Järvinen.

– Vi har begärt att vi ska vara involverade i det framtida arbetet. Om det blir en utvärdering så hoppas jag att vi blir vidtalade så att vi kan vara med och ha synpunkter på vad som behöver utvärderas, säger han.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jenny Eriksen

Ämnen du kan följa