Stämning justeras mot känt bageri

Diskussioner på sociala medier gör gällande att Livsmedelsarbetareförbundet dragit tillbaka stämningen i Arbetsdomstolen mot Ingeborgs bageri. Så är dock inte fallet, enligt juristen Henric Ask på LO–TCO rättskydd AB.

22 juni 2015 19:54

– Det är en felaktig uppgift att stämningen dragits tillbaka, säger han.

Stämningen är ett led i den tvist som länge pågått mellan bolaget Kabes AB och facket. Enligt förbundet har företaget brutit mot föreningsrätten sedan den nu uppsagda kvinnan tidigare utnyttjat sin rätt att vara medlem i en organisation.

En kopia av en skrivelse som Henric Ask nyligen signerade kommenteras nu av både privatpersoner och politiker i sociala medier. De har missuppfattat innehållet där det står:

"Som ombud för förbundet återkallar jag yrkandet att Arbetsdomstolen ska förklara att uppsägningen av ... är ogiltig".

Detta innebär inte att stämnigen dragits tillbaka, utan att ombudet valt att ta tillbaka ogiltigheten.

– Om förbundet vinner i Arbetsdomstolen kan domstolen inte säga att kvinnan ska tillbaka till bolaget, förklarar Ask.

Om inte ändringen hade gjorts skulle domstolen ha kunnat säga till henne att hon kan återvända till sin tidigare arbetsplats.

Enligt Henric Ask är det inte ovanligt att liknande justeringar görs i samband med en stämning men varför han har valt att göra en ändrig i det här fallet vill han inte kommentera utan säger bara att han företräder den uppsagda kvinnan.

Enligt Ask ligger övriga krav i målet ligger kvar, bland annat skadestånd när det kommer till lagen om anställningsskydd (LAS) samt skadestånd med hänvisning till medbestämmandelagen (MBL).

Marita Töråsen, förtroendevald för Livs i Linköping, stod utanför Ingeborgs bageri under den första blockad-dagen i mars tidigare i år. Aldrig hade hon trott att det skulle bli en sådan följetong av ett ärende där man som förtroendevald jobbar för en arbetstagares lagliga rättigheter.

– Näe, inte i min vildaste fantasi, säger hon.

Hennes erfarenhet är att man oftast inte går längre än till varsel, att det därefter brukar lösa sig.

– Jag har aldrig varit med om detta, säger hon.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Rita Furbring