Ett hus ska rivas – två nya byggs

Kungsgatan ska få två nya bostadshus. Mediekoncernen NTM bygger 55 lägenheter och Botrygg river sitt hus och bygger nytt.

12 februari 2017 10:00

Det här är en lång process som nu leder till fler bostäder. Det första steget togs redan 2007 med en ansökan om ny detaljplan för större delen av kvarteret Badhuset – det ligger mellan Kungsgatan och Badhusgatan och innehåller bland annat Correnhuset.

Detaljplanen överklagades av Saab eftersom reglerna för flygbuller var motsägelsefulla. Saab befarade att nya bostäder skulle äventyra deras möjligheter att flyga. Saab förlorade i frågan om detaljplaner med vann ändå någon form av seger eftersom regeringen till slut hittade en lösning som gör det möjligt att flyga Gripen samtidigt som nya bostäder kan byggas.

Egentligen har det gått att bygga på den här tomten ända sedan 2013 när detaljplanen vann laga kraft. Att det dröjt hänger samman med att markägaren NTM är en mediekoncern som bland annat äger Östgöta Correspondenten och Norrköpings Tidningar; bolaget har helt enkelt ingen tidigare erfarenhet av bostadsbyggande.

– Det är en mognadsprocess kan man säga, det här är en ny bransch att gå in i, att investera i fastigheter. Vi har utvärderat under ett par år och nu var vi redo att ta det här beslutet, säger Jan Eric Johansson, ekonomichef på NTM.

Det blir 27 hyresrätter samt 28 företagslägenheter som byggs. En ansökan om bygglov är inlämnad men ännu inte beviljad. Dock väntas ett beslut inom kort och byggstarten är planerad till april. Huset beräknas vara klart sommaren 2019.

Granne med NTM:s fastighet äger Botrygg ett hus med hyreslägenheter. Det har nu två våningar, men Botrygg vill bygga högre så att det blir lika högt som det hus som NTM planerar.

– Den befintliga byggnaden håller inte för att bygga på två våningar så vi behöver riva den och målsättningen är att vi ska börja till sommaren, men det finns lite frågor kvar att reda ut, säger Adam Cocozza, vd för Botrygg.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa