Ett hundratal träd fälls mitt i Vallaskogen

Ett 100-tal träd avverkas i Vallaskogen för att förhindra att granbarkborren sprider sig.

25 augusti 2019 14:00

Det är ett område ovanför pulkabackarna som har drabbats. Bygg- och miljönämnden gav i veckan dispens från reservatsreglerna och tillät en avverkning.

– Det är en svår avvägning hur man ska göra. Man kan se det så att ett naturreservat ska få utvecklas naturligt. I våra övriga reservat har vi valt att inte göra något än så länge, kommenterar kommunekolog Sigrid Gustafsson.

Att man ändå väljer att avverka i Vallaskogen beror på att skogen är så välbesökt. I det drabbade området finns flera stigar.

– Vi kan inte låta döda träd stå kvar vid stigarna. Förr eller senare ramlar de, säger kommunekologen.

I de träd som har angripits i år finns det fortfarande levande granbarkborrar.

– Genom att ta bort träden minskar vi risken för en stor spridning i Vallaskogen. Annars kan det bli väldigt mycket gran som dör nästa år.

Johan Sandquist från Svensk Trädvård fick uppdraget att fälla träden. Han påbörjade arbetet på fredagsförmiddagen, och redan efter några timmar var ett 60-tal träd fällda.

– Det finns fler drabbade träd som står nära stigarna. Sammanlagt blir det nog åtminstone ett 100-tal, berättar han.

Fjolårets varma väder gjorde att granbarkborren kunde svärma flera gånger och angreppen på skogarna blev ovanligt allvarliga.

– Jag tror faktiskt att det är ännu värre i år. Det blir nästan bara sådana här jobb för oss just nu, säger Johan Sandquist.

För ett par veckor sedan avverkades träd i Rydskogen. Där var angreppen från barkborren mer omfattande än i Vallaskogen, enligt Sigrid Gustafsson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa