Störningen, ett elfel, gör att det är totalstopp i tågtrafiken mellan Sala och Västerås. Detta påverkar resande på SJ:s regionaltåg mellan Sala – Norrköping–Linköping. Reparatörer är utkallade till platsen och trafiken beräknas rulla igen vid klockan 21. Enligt trafikverket ersätter buss på sträckan.