Den sjunde oktober 2015 tvingades en helikopter från helikopterflottiljen vid Malmen till en nödlandning på en udde i sjön Åsunden efter ett felmeddelande. Åtta dagar senare tvingades soldater att kasta sig i vattnet för att inte skada sig under en övning vid Vättern. 2016 flög en helikopter från flottiljen för lågt över en snöklädd sjö och slog i en snöyta under en övning i Namsos i Norge. Mot bakgrund av dessa incidenter valde Flygsäkerhetsinspektionen, FSI, att tidigarelägga och utöka sin tillsyn av helikopterflottiljen vid Malmen. Flottiljens verksamhetsledare tog fram en åtgärdsplan för att reducera riskerna för liknande händelser i framtiden. Dessa åtgärder har nu fått positiv effekt, visar rapporten.

– Vi har tagit åt oss av kritiken och startat ett omfattande arbete med flygsäkerheten som är det viktigaste vi håller på med, säger Jonas Nellsjö, ställföreträdande flottiljechef.

Flottiljen har arbetat utifrån en 9-punktlista och bland annat fokuserat på att få bättre kontroll över beslutsfattning, ledningsfrågor, redovisning av ansvarsbefattningar och planering av övningar.

Artikelbild

| Tillbud. En bild från övningen över Vättern 2015.

– Det gäller att fånga upp så många riskmoment man kan och när det kommer till flygsäkerhet är det många bäckar små som gäller, säger Jonas Nellsjö.

Tillsynen gjordes under två dagar i början av juni genom intervjuer med anställda på flottiljen. Trots tillbuden och tidigare kritik om kort framförhållning, högt tempo och hög arbetsbelastning så kom Flyginspektionen fram till att personalen trivs på flottiljen och att flygglädjen är hög.