Efter explosionen: Farliga ämnet spreds

Det cancerframkallande ämnet asbest spreds i samband med explosionen på Garnisonen. Nu saneras hela området där folk arbetar med särskilda skyddskläder och ansiktsmasker.

22 augusti 2019 15:00

Det var natten mot tisdagen som ett av polisens förråd flög i bitar då en sprängladdning som hade placerats på en moped detonerade.

Innertaket till byggnaden var täckt av eternitplattor som består av asbest som kan framkalla cancer.

– För en människa är det farligt att andas in damm från ämnet. Därför vattnar vi hela området så att det inte sprids med vinden, förklarar Brian Stone från företaget Probaco som ansvarar för saneringsarbetet.

Arbetsmiljöverket uppger på sin hemsida att asbest är ett farligt ämne som kan orsaka flera allvarliga sjukdomar, till exempel cancer.

Vidare framgår det att när man bearbetar eller river material som innehåller asbest frigörs en stor mängd asbestfibrer som svävar i luften under mycket lång tid eftersom de är mycket lätta och tunna.

Arbetsmiljöverket skriver också att den vanligaste cancerformen är mesoteliom som varje år dödar ett hundratal personer i Sverige.

Nyinstallation av asbest eller asbesthaltigt material är förbjudet sedan länge, men asbest finns framförallt kvar i äldre byggnader och utgör en risk för de som arbetar med bland annat renovering inom byggbranschen.

Brian Stone förklarar att han inte känner någon rädsla under tiden som han rör sig på platsen där sprängladdningen detonerade.

– Det är inte farligt på något sätt. Vi har skyddskläder och masker för ansiktena. Och vi vattnar samtidigt som grävmaskinen gör sitt jobb. Det är rejäla mängder vatten som vi sprutar ut. Det finns inte en chans att dammet sprider sig.

Stone uppger vidare att de boende och de yrkesgrupper som finns i området inte behöver frukta någonting.

– Det är ingen fara för någon som befinner sig på Garnisonen. Vi tar hand om allt damm. Det är så här våra arbetsdagar ser ut, säger han och berättar att han och hans kollegor på Robaco räknade med att vara klara med uppgiften under torsdagen.

– Vi började i onsdags med att gå omkring och plocka upp de asbestbitar som hade flugit iväg i samband med smällen. Därefter riktade vi in oss på själva detonationsplatsen.

Samtliga rester från förrådet, träflisor, asbest och övrigt material, tippas ned i stålcontainrar som därefter transporteras till Gärstadverket där allting tas omhand.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Pelle Johansson

Ämnen du kan följa