Domen: Träden får inte avverkas

Naturvårdsverket vann i domstolen – alléerna vid Folkungavallen får inte avverkas. Domen hotar planerna på 560 bostäder, enligt kommunalrådet Elias Aguirre (S).

27 november 2018 16:30

Kommunen har tagit fram en detaljplan för 560 bostäder, skola och parkeringshus på Folkungavallen. Planen förutsätter att 27 träd avverkas; 21 längs Hamngatan och 6 vid Lasarettsgatan.

Alléer – vilket det i lagens mening är när minst fem träd står i rad längs en väg – omfattas av ett så kallat allmänt biotopskydd. Det gör det förbjudet att avverka träden, men dispens kan ges om det finns ”särskilda skäl”.

Linköpings kommun fick en sådan dispens av länsstyrelsen. Men flera tjänstemän på länsstyrelsen anmälde avvikande åsikt och dispensen överklagades sedan av Naturvårdsverket. Nu väljer mark- och miljödomstolen i Växjö att upphäva dispensen.

Domstolen går helt på Naturvårdsverkets linje, att Linköpings kommun redan från början borde ha haft träden som en planeringsförutsättning. Alléer har allmänt en stor betydelse för olika växt- och djurarter, menar Naturvårdsverket, och i några av träden vid Folkungavallen finns de rödlistade arterna ullgrimmia och skillerticka. Träden ger också syre, skugga och svalka åt Linköpingsborna.

Kommunalrådet Elias Aguirre (S) kallar domen för "en stor besvikelse".

– Vi hade hoppats att de skulle se våra argument, att vi vill ersätta de här träden med ett 70-tal nya och att det finns väldigt goda skäl att bygga stadskvarter här.

Går det inte att bygga stadskvarter trots att träden står kvar?

– Det blir betydligt färre bostäder. Träden påverkar ett ganska stort område, eftersom det handlar om stora rötter.

Ska ni överklaga till mark- och miljööverdomstolen?

– Det får vi ta en diskussion om, brett i politiken, eftersom vi är i ett övergångsläge mellan mandatperioderna. Vi får också titta på våra möjligheter ihop med juristerna.

Muharrem Demirok (C), som väntas överta ordförandestolen i samhällsbyggnadsnämnden vid årsskiftet, är helt inne på att överklaga.

– Jag har väldigt svårt att se att vi inte skulle driva det här vidare. Stollerier ska man säga nej till, och det här är stollerier. Ska de statliga myndigheterna fortsätta ha en respekt bland oss kommunala representanter måste man faktiskt börja agera lite mer relevant.

Enligt Demirok är det få kommuner som kan matcha de naturvårdsinsatser som görs i Linköping.

– Att då stöta på patrull för en allé – som jag vågar påstå inte ens är en allé av särskilt högt värde – det underminerar hela systemet.

Tvisten om alléerna påverkar inte simhallsbygget, som har en antagen detaljplan.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Åke Alvin

Ämnen du kan följa