Detta får ungdomar att kämpa för andras liv

Anette Nord, doktorand och sjuksköterska, har fått över en halv miljon kronor för att fortsätta utveckla utbildningen av hjärt-lungräddning, HLR, till skolelever. Hon har mätt vad som fungerar bäst.

22 augusti 2017 16:00

Anette Nord är doktorand vid Linköpings universitet och sjuksköterska vid Kardiologiska kliniken på US. Hon fick norska Laerdal Foundations stora stipendium på 250 000 kronor i en hård internationell konkurrens. Samtidigt fick hon även från Stiftelsen för hjärt-lungräddning i Sverige ett stort anslag på 300 000 kronor. I sin doktorsavhandling undersöker Annette Nord 13 olika utbildningsmetoder för att se vilka faktorer som är mest gynnsamma för elevernas lärande vid HLR-utbildning, dels praktiska kunskaper dels deras vilja att agera. Båda är viktiga eftersom elever inte kan rädda några liv om de inte vågar agera trots de goda praktiska kunskaperna.

I hennes studie under 2013 och 2014 ingick nästan 1 500 elever i årskurs 7 i Linköping och i Norrköping, som genomgick en hjärt-lungutbildning. Drygt hälften fick utbildningen via en mobilapp och hälften via en dvd-film. Därefter lottades eleverna upp i olika grupper; de som hade praktiskt test med återkoppling, grupper med reflektion, webbutbildning, grupper utan test och återkoppling, grupper som fick studiebesök av elitidrottare och grupper som genomgick hjärtstartare utbildning.

Anette Nord träffade alla elever direkt efter utbildningstillfälle och sex månader efter utbildningen för att mäta hur mycket de har lärt sig och hur villiga de var att agera för att försöka rädda andras liv genom hjärt-lungräddning. Hon sammanställde uppgifterna och resultatet var inte riktigt som hon trodde.

– Vi trodde att appen skulle vara ett format som skulle passa ungdomarna, men istället var det eleverna som lärde sig via dvd-filmen som presterade bättre. Och återkopplingen visade sig oerhört viktigt. Jag gav återkoppling till de som gjorde testet och sa vad som var bra men även tips på vad som kan utvecklas. De elever som fått återkoppling presterade bäst vid uppföljning efter 6 månader, säger Anette Nord.

Hon är oerhört glad för att hennes forskningsarbete har fått en sådan uppmärksamhet.

– Det är roligt att de vill satsa på hjärt-lungutbildning i skolan. Målet är att min forskning ska nå ut till lärare som ska få redskap för att lära ut och motivera elever för att agera. Genom att fler i samhället kan HLR kan fler människors liv räddas om de drabbas av plötsligt oväntat hjärtstopp!

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Zenaida Hadzimahovic

Ämnen du kan följa