De vill satsa på både spets och särskola

En extra satsning både på de som har det lättast och svårast i skolan – om moderaterna får bestämma själva.

18 juni 2018 20:00

Linköpings moderater vill satsa totalt 55,5 miljoner extra på skolan under den kommande mandatperioden. 34 miljoner till barn-och ungdomsnämnden och 21,5 miljoner till bildningsnämnden.

Mest pengar vill Moderaterna lägga på ett omställningsbidrag då en ny demografimodell gör att främst småbarnsgrupperna får mindre pengar.

– Vi tycker inte det är rimligt att man kapar de pengarna rakt av när skolan faktiskt behöver resurserna. Vi vill täcka upp det borfall som blir under ett par år så att nämnden får en chans att gradvis vänja sig vid den nya modellen, säger Erik Östman (M), kommunalråd och vice ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Moderaterna föreslår också extra pengar till både grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Samtidigt vill man på längre sikt göra satsningar på de som har det allra lättast i skolan och behöver extra utmaningar, så kallade spets- och profilklasser.

– Alla individer är olika och därför måste vi se till att det finns olika hjälp för olika personer med olika förutsättningar. Både för de som har det svårt och för de som det går väldigt bra för som behöver extra resurser, menar Linnea Jägestedt (M), ledamot i bildningsnämnden.

Främst vill moderaterna ta pengar till de extra satsningarna från kommunstyrelsens budget och nämner kostnader för marknadsföring som en möjlig utgift att dra ner på. Om satsningarna blir verklighet beror inte bara på valresultatet.

– Man ska vara medveten om att detta är ett förslag till rambudget som vi sedan kommer vara tvungna att förhandla om med våra koalitionspartners.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa