Därför dricker vi för mycket

Att ta ett glas vin efter en lång arbetsdag är inte ovanligt. Men det är inte ett effektivt sätt att minska sin stress på lång sikt.

24 november 2016 05:30

Risken med att dämpa den vardagliga stressen med lite alkohol är att det kan leda till ett beroende, med allt större mängder. Det i sin tur är förödande för stressnivåerna i kroppen och skapar en ond cirkel.

Bygger upp centrum

Det menar psykiatriprofessor Markus Heilig som på onsdagen höll ett seminarium i Systembolagets regi. Syftet var att uppmärksamma allmänheten om riskerna med kombinationen stress och alkohol. Han flyttade förra året hem från USA till Linköping för att bygga upp ett centrum för neuroforskning, för att kunna fördjupa forskarnas kunskaper kring beroendesjukdomar.

– Anledningen till att vi dricker för att lugna nerverna är inte vår arbetsbörda på jobbet, utan hänger snarare samman med den sociala stressen, menar Markus Heilig.

Med social stress menar forskarna allt från ett gräl med partnern, till att bli av med jobbet eller förlora sin bostad. Stressen över att hamna i socialt utanförskap utgör i dag hotet mot vår överlevnad.

Kan sociala medier öka stressen för att hamna i utanförskap?

– Ja, det tror jag definitivt. Det finns studier som visar att bekräftelse på sociala medier triggar belöningsystemet i hjärnan hos unga människor mer än vad pengar gör.

Stress grund för alkohlism

Människor som arbetar kring beroende är tyvärr inte synkroniserade, anser Markus Heilig och har tidigare pekat på att beroendevården ofta varit för moraliserande och velat straffa missbrukarna.

­­­­­– Vi borde snarare kombinera forskning om nervbanor och hjärnan, med forskning kring sociala sammanhang, och lära oss av varandra.

Varför upplever vi då att det hjälper att dricka när vi blir stressade?

Som bekant reagerar vårt belöningssytem när vi dricker alkohol. De effekterna uppnås dock bara när vi konsumerar måttliga mängder. Som alkoholberoende har man redan höga stressnivåer och dricker för att minska obehagskänslorna vid stress, snarare än för att finna välbehag.

Undgå plåga

Markus Heilig kallar det "beroendeutveckling som går från längtan efter njutning till längtan att undgå plåga". Människor med alkoholberoende reagerar mycket starkare på stress, vilket i sin tur skapar sug efter alkohol.

För att bryta ett alkoholberoende menar Markus Heilig att olika gemenskaper, till exempel Anonyma Alkoholister, är enda utvägen.

- Vi måste bygga gemenskaper och inte konfrontationer. Utstötning ökar bara den social stressen, vilket i sin tur gör att alkoholberoende dricker ännu mer.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!