Byggkedjan ska pressa priserna

Genom effektiv bygglogistik kan byggkostnader sänkas med 25 procent. Det framkom vid ett seminarium för byggbranschen på Östsvenska Handelskammaren.

16 februari 2017 17:12

Linköpings universitet och Östsvenska Handelskammaren inbjöd till seminariet på torsdagen, som lockade ett 90-tal deltagare från regionen men även stockholmsområdet. Vad innebär då logistik i detta sammanhang? Ja, det förklarade forskningsingenjör Micael Thunberg på Linköpings universitet så här, när han tillsammans med kollegan Mats Janné berättade om forskning kring olika logistiklösningar:

– Logistik är att rätt sak ska hamna på rätt plats i rätt tid till rätt kvalitet.

Östsvenska Handelskammaren ser "århundrats tillväxtchans" när Ostlänken med tillhörande bostäder ska byggas.

– Byggbranschen är en bra bransch att utbilda sig inom, sa Johanna Palmér, vd för Östsvenska Handelskammaren.

Peter Fransson från Boverket berättade att regeringen prognos är byggande av 65 000 bostäder per år, men behovet är betydligt större än så:

– Det finns behov av 710 000 fler bostäder till 2025. Det behöver inte vara nyproduktion, utan även bostäder i befintliga beståndet. Det rör sig om 80 000 nya bostäder per år, konstaterade han.

Han nämnde också att en stor del av medborgarna inte har råd att bo i de bostäder som produceras.

– På grund av dålig konkurrens har Sverige EU:s dyraste byggkostnader. I Sverige är det ett antal stora aktörer som dominerar marknaden. Det krävs stort kapital och det är inte alla som får ta del av det. Jag tror att vi måste sänka byggkostnaderna för att fler ska få tillgång till bostäder, sa han.

Martin Rudberg, professor i bygglogistik vid Linköpings universitet, sa att digitalisering kan bidra till effektivare arbetssätt och kostnadsbesparingar:

– Man kan minska byggkostnader med 25 procent, sa han. Effektivisering gäller alla i byggkedjan: Tillverkare av byggmaterial, återförsäljare, entreprenörer och beställare.

Camilla Einarsson, Sweco, berättade om de 1 000 nya bostäder som byggs i Linköping i kvarteret Vallastaden inför bo- och samhällsmässan 2-24 september.

– Det projektet hade inte klara riktlinjer kring logistik i ett tidigt skede, sa hon. Därför har byggnationen hamnat i otakt, och första inflyttaren på området får bo på en byggarbetsplats.

Fredrik Berggren i bolaget BoTrygg, talade om att hålla leveranstiderna. BoTrygg har inte tålamod med förseningar:

– Plus-minus 15 minuter. Där är vi hårda! sa han.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Henrik Johansson