Botrygg slår tillbaka

Botryggs huvudägare Michael Cocozza anser att politikerna gör fel som stoppar bostäder. Han får stöd av länsstyrelsen.

20 april 2016 12:00

Under onsdagen fattade samhällsbyggnadsnämnden beslut om att säga nej till fler bostäder utmed Industrigatan i den nya stadsdelen Övre Vasastaden. Det är ett beslut som kommer att gälla tills det klarnat hur järnvägen ska gå genom Linköping.

Michael Cocozza invänder att det skulle gå alldeles utmärkt att bygga bostäder samtidigt som det byggs en tunnel – om det nu blir en tunnel. Just nu finns inget som tyder på att Linköpings kommun får sin vilja igenom på den punkten.

För Botrygg innebär en fördröjning i planeringen att de måste ta bort den arbetsplats som nu finns etablerad i Vasastaden.

– Det är drygt 100 man som jobbar på den här platsen, det är lite synd att ta bort när allt redan finns där, säger Michael Cocozza.

Bakgrunden till att samhällsbyggnadsnämnden väljer att stoppa fortsatt byggnation orsakade viss förvirring under onsdagen. Nämndens ordförande, Elias Aguirre (S), uppgav att länsstyrelsen sannolikt skulle stoppa dem om hans nämnd hade valt att släppa igenom detaljplanen.

Den beskrivningen fick Jan Persson på länsstyrelsen att reagera. Han har nämligen inga planer på att stoppa bostadsbyggandet utmed Industrigatan.

– Vi blir lite olyckliga av att utmålas som sådana som säger nej, när det inte stämmer, säger han.

Han är samhällsbyggnadsdirektör på länsstyrelsen och förklarar att det enda de har att förhålla sig till är sådant som har benämningen riksintresse. Byggandet av den nya järnvägen Ostlänken är ett sådant riksintresse, men det området slutar vid Steningeviadukten – det är bron som ligger i Östgötagatans förlängning. Alltså en bra bit ifrån Botryggs byggarbetsplats.

Järnvägens fortsatta sträckning genom Linköping har inte kommit så långt i planeringen att den uppnått statusen riksintresse ännu.

– Däremot ska man ju erkänna att det här är inom ramen för kommunens ansvar och mandat. De kan säga nej, men då är det av kommunala politiska skäl. Det kan man inte klandra någon för. Det jag reagerade på var hänvisningen till att vi skulle säga nej, säger Jan Persson.

Trots denna invändning vidhåller Elias Aguirre att byggandet utmed Industrigatan bör skjutas ungefär ett år framåt på grund av järnvägen.

– Den ska ju passera genom stan och om ett år så kommer vi att ha en korridor genom stan. Det är det som är bevekelsegrunden för att inte gå vidare med den här detaljplanen, säger han.

Det kvarter som nu bromsas skulle ha innehållit ungefär 150 bostäder.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!