Botrygg borde fått bygga

Det borde gå att bygga även i Tannefors. Det anser byggföretaget Botrygg som fick nej på sin ansökan.

1 november 2015 13:48

Flygbuller stoppar bostäder i Tannefors var en rubrik på Corren.se under söndagsmorgonen. Botrygg hade ansökt om att få detaljplanen ändrad men fick avslag med motiveringen att marken ligger precis på gränsen för acceptabla bullernivåer.

Enligt plan- och bygglagen får inte en kommun tillåta bostäder om bullret kan vara skadligt för människorna som ska bo där. Den absoluta gränsen är när medelbullervärdet överstiger 55 dBA. Här har alltså kommunens tjänstemän inget val – de måste följa lagen.

I detta specifika fall handlar det om ett gränsfall. Därför tycker Botryggs huvudägare, Michael Cocozza, att det borde vara möjligt att bygga bostäder.

Han skriver följande i ett mejl till Corren:

"Bullerkurvan är i sig osäker i sitt läge och bygger på teoretiska beräkningar. När man gör faktiska ljudmätningar hamnar kurvan öster om Gamla Tanneforsvägen. Socialdemokraterna i Linköping gick till val på att satsa på bostadsbyggandet. Vi har inte sett något av den satsningen hittills. Istället låter man tunnelseende tjänstemän styra. Mot bakgrund av den bostadskris vi har, borde det vara självklart att tillåta bygget av dessa 20 lägenheter. Att nämnden sedan fattar beslut utan att sökanden ges möjlighet att ge sin syn på saken är usel hantering av ordföranden Elias Aguirre(S)."

Botrygg är det privata byggföretag som bygger mest i Linköping, delvis för att företaget äger förhållandevis många markområden. Av detta följer att de kommer med flest ansökningar om att få detaljplaner ändrade och därför får de också ofta nej på sina förslag.

Enligt Michael Cocozza möter de dock inte mer motstånd än något annat byggföretag – satt i relation till antalet ansökningar. Han ser heller ingen skillnad i bemötande när han jämför med andra kommuner som företaget verkar i.

När det gäller flygbuller bör de Linköpingsbor som invänder att bullret inte är något problem ha i minnet att Saab just nu inte utnyttjar sitt tillstånd fullt ut. De kan dock när som helst börja flyga oftare.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!