Det sju år gamla beslutet rör ett planprogram. Det kan liknas vid en övergripande skiss och med den som utgångsmaterial görs sedan detaljplaner. Vid samhällsbyggnadsnämndens sammanträde i mars antogs detaljplanen för Skogsvallen och ett område som sträcker sig ända ut till Brokindsleden.

Marken ägs dels av kommunen, dels av byggföretaget Botrygg.

Nu har grannar till Skogsvallen överklagat detaljplanen. Grannarna tycker inte att kommunen tagit deras oro på allvar, de befarar att deras hus kommer att få sprickor i fasaden av de vibrationer som uppstår under byggtiden. Enligt grannarna ger inte kommunens riskanalys svar på hur eventuella skador ska hanteras.

Artikelbild

| Skogsvallen, Hjulsbro.

Området på och runt Skogsvallen ska bebyggas med mellan 300 och 350 bostäder och en förskola för 100 barn. Främst ska det bli det som kallas en "modern trädgårdstad". Under de år som planeringen pågått har dock inriktningen ändrats något. Det blir nu inte bara radhus, närmast Vårdsbergsvägen har planen förändrats så att det blir flerbostadshus istället.

Läs mer: Här planeras 350 nya bostäder

Grannarnas överklagande handläggs av mark- och miljödomstolen i Växjö.

Det är inte första gången det uppstår gnissel kring denna plan. Tidigare har Botrygg haft invändningar mot hur kostnaderna för exploateringen fördelats. Normalt ska den som bygger betala både för planarbete och den infrastruktur som måste byggas. Vid Skogsvallen skulle Botrygg betala drygt 12 miljoner kronor till kommunen för gator, torg och cykelvägar vilket de tyckte var orättvist mycket.

Läs mer: Botryggs protest kan försena bygge