Det brinner på ett skjutfält i Älvdalen. För att ta hand om elden på ett så säkert sätt som möjligt kallas Black hawk-helikoptrarna från Linköping dit. På torsdagen avbröts släckningsarbetet på fältet på grund av explosionsrisk, men det ska ha återupptagits på fredagen igen med hjälp av helikoptrarna, enligt uppgifter till Aftonbladet.

– I och med att det är militär mark, och att det dessutom kan finnas risk med odetonerad ammunition inne på skjutfältet, kan jag tänka mig att det vore bättre om försvarsmakten hanterar det istället för civila resurser, säger Jonas Nellsjö, chef på helikopterflottiljen.

Han berättar vidare att helikoptrarna från Linköping inte har något speciellt skydd för explosiva situationer generellt men att det finns splitterskydd på helikoptrarna när de används i militära uppdrag, som man kan skruva dit och skruva av. Jonas Nellsjö vet dock inte säkert om dessa helikoptrar har skyddet installerat under släckningsarbetet som pågår just nu.

Artikelbild

| Helikoptrarna vattenbombar under fredagen ett skjutfält.

– Vi, som försvarsmakt och militär, har en förmåga att värdera risker och vi är givetvis tränade i att hantera dem. Sedan tar vi inga onödiga risker om det finns fara för både liv och egendom. Min uppfattning är att det görs med en god riskbedömning på platsen, säger Jonas Nellsjö.