Bilköpare lurades av annons

Felaktigt utförd service gjorde att bilens garanti inte gällde. Nu har en Linköpingskvinna fått rätt mot bilföretaget.

9 januari 2015 16:10

Under våren 2014 köpte kvinnan en bil av märket Kia via en annons från ett företag. I annonsen angavs det att bilen hade komplett service och en nybilsgaranti. Men när en Kia-verkstad senare undersökte saken konstaterades att service och kontroller inte var rätt gjorda, med följd att garantin inte gällde.

Kvinnan vände sig till företaget som erbjöd henne en annan garanti. Den gav dock inte samma skydd som nybilsgarantin. I sin anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (Arn) krävde kvinnan 15 000 kronor i ersättning, samt att företaget står för en ny kontroll för 2 500 kronor.

Enligt bilföretaget har deras kontroller inte visat några oegentligheter och menar att det först senare uppdagades att service inte utförts av en auktoriserad Kia-verkstad. De har förutom garantin erbjudit kvinnan 1 000 kronor i ersättning samt att köpa tillbaka bilen.

Arn bedömer att konsumentköplagen ger kvinnan rätt och rekommenderar bilföretaget att ersätta henne med 10 000 kronor. Någon ytterligare garanti än den företaget erbjudit anser dock inte nämnden att kvinnan har rätt till. Beslutet går inte att överklaga.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Alexander Hellgren