Båthuset i Bestorp bör saneras

Föroreningarna vid den gamla sågen i Bestorp är så pass allvarliga att de bör tas bort. Värst är det runt den gamla sågbyggnaden och vid strandkanten.

4 juni 2014 13:55

Under onsdagskvällen höll Linköpings kommun ett informationsmöte i Sätraskolan. Corren fick en intervju med miljöskyddsinspektör Malin Johansson innan mötet.

– Vi presenterar resultaten från mätningarna. Vi har inte alla svar, men vi ska söka pengar för projektering och åtgärder från Naturvårdsverket i höst. Det rör sig om 28–29 miljoner kronor, berättar hon.

Gifterna, främst dioxin, kommer från den sågverksindustri som drevs i Bestorp mellan 1903 och 1958. Under en period impregnerades virket med ett ämne som innehöll klorfenol.

Ett första informationsmöte hölls i Bestorp för två år sen. Därefter har kompletterande undersökningar gjorts. Dessa har bekräftat att de värsta föroreningarna finns i norra delen av den gamla sågbyggnaden som nu är båthus. Det gäller både inne i och strax utanför huset. Resultatet innebär att båthuset kan behöva rivas.

– Vi får se om det blir så, det finns inget beslut där än i alla fall, konstaterar Malin Johansson.

Under hösten ska pengar sökas från Naturvårdsverket för att sanera vid båthuset och de strandnära sedimenten. När saneringen kan komma igång är svårt att veta.

– Vi är glada om vi får ett besked från Naturvårdsverket innan nyår, sen är det omöjligt att veta hur lång tid det tar innan saneringen kommer igång.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!