Kommunen avråder: Bada inte här – bakterier i vattnet

Kommunen avråder från bad vid badplatsen.
Kommunen avråder från bad vid badplatsen.

Linköpings kommun avråder från bad vid badplatsen i Brokind. Anledningen är att det finns bakterier från avföring i vattnet. Två andra badplatser får dessutom anmärkningar.

Linköping 23 juli 2020 15:18

Linköpings kommun tar regelbundet bakterieprover vid de 21 badplatser som kommunen ansvarar för. På torsdagen visade ett prov som tagits vid det populära badet i Brokind i sjön Lilla Rängen på förhöjda halter av bakterier från avföring. Kommunen avråder därför från bad vid den aktuella badplatsen, skriver kommunen på sin hemsida. Under torsdagen kommer skyltar att sättas upp vid badplatsen. 

Det är bland annat kolibakterier som påträffats – bakterier som finns i avföring från både människor och djur. Varför halterna av bakterier är höga i just Brokind är oklart. 

Kommunen har tagit prover från tio badplatser – och sju av dem är utan anmärkning: Höversby vid Hövern, Hulta vid Järnlunden, Viggeby vid Järnlunden, Västerby vid Lilla Rängen, Bestorp vid Stora Rängen, Stafsäter vid Stora Rängen samt Bankekind vid Svinstadsjön.

Utöver badet i Brokind har dock ytterligare två badplatser fått anmärkningar. Vid badet i Amundebosjön i Ulrika och Lillsjön nära Nykil anges vattnet som tjänligt med anmärkning – det betyder att bakteriehalten är något förhöjd men att det fortfarande går att bada.

Vattenproverna kan få bedömningen tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt. Om vattnet bedöms som otjänligt betyder det att bakteriehalten är så hög att badande kan bli sjuka om vattnet sväljs. Vid bedömningen tjänligt med anmärkning har vattnet en något förhöjd bakteriehalt, men det går fortfarande att bada.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa