Cykelvägen är klar – och stadens nya utflyktsmål

Trappor och sittplatser gör det möjligt att uppleva Tinnerbäcken på nära håll. Kristoffer Liljeqvist på SM Entreprenad och Peter Rexfalk på Linköpings kommun är nöjda med resultatet.
Trappor och sittplatser gör det möjligt att uppleva Tinnerbäcken på nära håll. Kristoffer Liljeqvist på SM Entreprenad och Peter Rexfalk på Linköpings kommun är nöjda med resultatet.

En breddad cykelväg – men också en 400 meter lång park med promenadstigar och sittplatser. Tinnerbäcksravinen har genomgått en stor förvandling.

Linköping 28 september 2023 05:00

Cykelvägen längs Tinnerbäcksravinen är en av Linköpings mest nyttjade. Runt 3 000 cyklister rullar förbi här varje dag, men sedan den 10 april har de fått ta en omväg runt en byggarbetsplats.

Nu börjar arbetet bli klart. 

– Officiellt öppnas cykelvägen på måndag, 2 oktober. Men förhoppningsvis kan vi släppa på trafiken redan under fredagen, säger Kristoffer Liljeqvist, platschef på SM Entreprenad.

Cykelvägen har breddats från tre till fyra meter. 

– Det är den bredd som krävs för att vi ska kunna separera fotgängare från cyklister med en linje, förklarar Peter Rexfalk, projektledare på kommunen.  

undefined
Cykelvägen i Tinnerbäcksravinen har breddats. En linje ska målas för att separera fotgängare och cyklister.

Att fotgängare ska kunna strosa längs Tinnerbäcken utan risk för att bli påcyklade har varit viktigt i projektet. För upprustningen, som kostat 13 miljoner kronor, är inte i första hand ett cykelvägsprojekt.

– Huvudmålet har varit att skapa ett rekreationsstråk, en upplevelseplats. Tinnerbäcksravinen är en av stadens finaste platser och nu kommer man att kunna uppleva den på ett helt annat sätt, säger Peter Rexfalk.

En stenmjölsstig slingrar sig längs vattnet på en del av sträckan. Sittbänkar och picknickbord finns utplacerade här och var och balkonger gör det möjligt att komma riktigt nära den forsande bäcken. På ett ställe kan man till och med ta en trappa ner till en stenhäll mitt ute i Tinnerbäcken. Andra trappor leder upp till US, Högalidsgatan och Furugatan. 

– Trappan till US ingår egentligen i etapp 2, som ska vara klar till jul, men vi har redan kommit rätt långt med den. I etapp 2 ska vi också göra en liten park av grusplanen vid Sandbäcksgatan, berättar Kristoffer Liljeqvist.

undefined
Kristoffer Liljeqvist, platschef på SM Entreprenad, och kommunens projektledare Peter Rexfalk testar de nya picknickborden.

För att kunna bredda cykelvägen har en 115 meter lång stålspont vibrerats ner i slänten upp mot US. Sponten har sedan klätts med ekbrädor och stenplattor.

– Det har varit ett komplext arbete eftersom det är intill en känslig verksamhet på US. Det som också sticker ut i projektet är att vi byggt 600 meter smidesräcken. Det har gått åt två kilometer plattjärn och cirka 1 000 svetsskarvar, berättar Kristoffer Liljeqvist.

Peter Rexfalk öser beröm över Kristoffer och hans personal.

– Alla har verkligen lagt ner sin själ i det här arbetet. Det har varit jätteroligt att se.

I den norra änden av ravinen, närmast Mahoniadalen, kommer cyklister och fotgängare ännu en tid att dirigeras en lite annan väg –men ingen större omväg – medan räcket byts ut på den ordinarie bron.

undefined
Nya stentrappor leder upp till Högalidsgatan, Furugatan och sjukhusområdet.
undefined
Sittplatser – eller kanske klätterlek?
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa