Hemlösheten – ett nationellt problem

I dag lever omkring 30 000 personer i hemlöshet i Sverige. Hemlösheten har bitit sig fast och blivit ett allt större problem

Samtal om hemlöshet på stadsmissionens café. Till vänster, Marika Markovits, Stockholm stadsmission, Muharrem Demirok (C), Linköping, Erik Pelling (S), Uppsala och moderator Fredrik Saweståhl.

Samtal om hemlöshet på stadsmissionens café. Till vänster, Marika Markovits, Stockholm stadsmission, Muharrem Demirok (C), Linköping, Erik Pelling (S), Uppsala och moderator Fredrik Saweståhl.

Foto: Annika Ekstedt

Linköping2019-11-27 16:30

En svårighet är att landets kommuner räknar på ett sätt och socialstyrelsen på ett annat.  Det gör det svårt att veta omfattningen av problemet med hemlösheten. Det berättade Marika Markovits om, senior adviser på Stockholms stadsmission på ett frukostmöte under SKL-dagarna som arrangeras i Linköping. 

Deltagarna i frukostsamtalet var förutom Marika Markovits också Muharrem Demirok (C) kommunalråd i Linköping och Erik Pelling (S) ordförande i kommunstyrelsen i Uppsala.

Deltagarna var överens problemen började under 1990-talet när hela bostadsmarknaden avreglerades.

– Sedan dess har inte bostadspolitiken levererat, konstaterade Erik Pelling.

Finland togs fram som ett lyckat exempel på hur problemen kan hanteras. Under 30 år har landet haft en nationell hemslöshetsstrategi som resulterat i att hemlösheten har minskat med 70 procent.

Strategier och strukturer behövs och man måste arbeta på många plan, enligt panelen. Det kan handla om allt från hur kommunen styr markanvisningarna, till hur man tänker kring sociala kontrakt, alltså där kommunen hyr och sedan i sin tur hyr ut. I dag finns det cirka 20 000 sådana kontrakt i landet. Rimliga hyror är ytterligare en åtgärd. 

Kommunerna behöver draghjälp av staten, i form av både lagar och resurser, konstaterade Erik Pelling och berättade att Uppsala har startat en egen bostadsförmedling.

Någon sådan plan finns inte i Linköping, enligt kommunalrådet Annika Krutzén (M), som var med och lyssnade på diskussionen.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!