Pilotanläggning för värmelagring vid Vallastaden

"Det skulle spara både pengar och energi om det fungerar", säger Mile Elez, teknisk direktör, Tekniska verken i Linköping.
"Det skulle spara både pengar och energi om det fungerar", säger Mile Elez, teknisk direktör, Tekniska verken i Linköping.

Snart påbörjas ett försök att spara på sommarens överskottsvärme. En pilotanläggning vid Vallastaden ska lagra värmen till vintern.

Linköping 11 juli 2021 13:00

Sedan tidigare finns det teknik för att korttidslagra överskottsvärme i flera dagar eller någon vecka. Det som saknas är möjligheten att lagra överskottsvärme en längre tid. Forskare på Tekniska verken och det Göteborgsbaserade företaget Hydroc Energy Storage har nu påbörjat ett gemensamt forskningsprojekt för att undersöka möjligheterna att lagra överskottsvärme från en säsong till en annan. 

– Det skulle ge oss möjlighet att använda mindre energi, vilket skulle spara pengar och vara bra för miljön, säger Mile Elez, teknisk direktör, Tekniska verken i Linköping. 

Installationen av den nya anläggningen sker på mark som Akademiska Hus äger vid Vallastaden. Arbetet med att borra pågår redan nu. Anläggningen har placerats i fårhagen i närheten av Slestadsrondellen, men fåren behöver inte vara oroliga. När installationen är klar, kommer bara några brunnslock och en friggebod att avslöja den underjordiska anläggningen, så fåren kan ha kvar sin hage.

– Det kommer knappt att synas, säger Mile Elez.

Genom att använda berget som lagringsmedium hoppas forskarna att överskott av värmeenergi ska kunna lagras mellan olika säsonger. Tekniken har utvecklats av Hydroc Energy Storage och den första försöksfasen kommer att pågå i ett år. Vad som händer efter det beror på hur det går.

– Det är än så länge bara ett försök, men vi hoppas att det blir som vi har tänkt, säger Mile Elez.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa