Nya planer på museum i Linköping

Röda magasinet ska flyttas, har kommunfullmäktige bestämt. Men så lär det inte bli. Nu undersöks i stället möjligheten att öppna ett militärt museum någon annanstans.

Linköping 29 juni 2021 20:00

Från 1988 hade Linköping ett militärhistoriskt museum, Garnisonsmuseet, i det röda magasinet vid Haningeleden. Verksamheten bedrevs ideellt, men i början av 2016 stängdes museet.

Tanken var då att flytta magasinet till Gamla Linköping. Det fattade kommunfullmäktige beslut om redan 2009, ett beslut som aldrig upphävts. Men först vidtog en lång rättsprocess, där länsstyrelsen försökte stoppa flytten. När förvaltningsrätten väl gav klartecken för en flytt fick kommunpolitikerna kalla fötter av en kostnadsutredning.

Westman-Wernerska stiftelsen hade visserligen beviljat 15,8 miljoner kronor i bidrag till flytten. Men utredningen visade att flytten skulle kosta 25 miljoner och att byggnaden dessutom behövde renoveras för drygt 29 miljoner kronor.

Någon flytt lär det därför aldrig bli, enligt kultur- och fritidsnämndens ordförande Gustaf Appelberg (L):

– Att flytta byggnaden till den kostnaden, det vore inget bra beslut. Det finns det konsensus kring idag, skulle jag säga.

 

I utredningen förslogs ett annat alternativ, nämligen att efter gamla ritningar bygga upp en så kallad lägerhydda i Gamla Linköping – alltså en likadan byggnad som till exempel gymnastikhallen och Coopbutiken på T1-området. Kostnaden för det beräknades till 29 miljoner kronor.

Även den kostnaden ställer sig Gustaf Appelberg högst tveksam till.

– Det är ju invånarnas pengar vi använder. Då måste vi i första hand tillgodose det som många människor efterfrågar, och jag tror inte riktigt att folk skulle springa benen av sig för att titta på den gamla militärhistorien. Den är nog inte så het på marknaden.

 

Därför utreds nu om det går att använda någon av de befintliga byggnaderna i Gamla Linköping. För ett militärhistoriskt museum behövs i Linköping, anser Appelberg.

– Det är en så stor del av Linköpings historia och identitet. Hittar vi en lokal kan det gå ganska snabbt. Det som krävs är att vi upphäver beslutet om flytt och sedan beslutar om att använda pengarna till att få den nya utställningen på plats, säger han.

Det finns ju en tom lokal – Röda magasinet, där Garnisonsmuseet låg ..? 

– Ja, men den är inte så lämplig att ha ett museum i. Det handlar om värme och luftfuktighet och framför allt om tillgänglighet.

 

I väntan på beslut om ett nytt museum har Gamla Linköping arbetat fram en plan på en utställning. Den skulle bygga på cirka 1 000 föremål från Garnisonsmuseet.

– Nästan alla föremål där tillhörde Armémuseum, alltså staten, men vi har fått ta över de föremål som vi ansett vara mest relevanta för Linköping. Resten har tagits om hand av andra museer, hembygdsföreningar och kamratföreningar. Det ingen velat ha har sålts på auktion, berättar Tina Karlsson From, chef för Friluftsmuseet Gamla Linköping.

 

Föremålen har också fotograferats och finns att beskåda på digitaltmuseum.se (sök på Gamla Linköping och militärväsen).

 – Vi jobbar också med militärhistorien på andra sätt. Bland annat planerar vi en digital guidad tur till olika militära ställen i Linköping. Och framför allt har vi ju flyttat Tidstorp ("ryttartorpet") till Gamla Linköping och där berättar vi om den äldre militärhistorien, säger Tina Karlsson From.

Flytten av ryttartorpet från Grenadjärparken bekostades av pengarna från Westman-Wernerska stiftelsen. Av den ursprungliga donationen återstår cirka åtta miljoner kronor.

Garnisonsmuseet

Röda magasinet – även kallat Röda ladan och Röda förrådet – byggdes på Malmen 1834–35 och flyttades till garnisonen runt 1942. Byggnaden ligger mellan Haningeleden och Infanterivägen.

Byggnaden användes av försvaret som förråd. Mellan 1988 och 2016 låg Garnisonsmuseet i Röda magasinet.

Museet skildrade Linköpings militärhistoria från starten 1542, över Karl XI:s indelningsverk 1682, fram till den allmänna värnplikten 1902 och framväxten av den moderna militärstaden Linköping.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa