Elmätare byts för 160 miljoner kronor

Tekniska verken byter ut alla elmätare för 160 miljoner kronor. På sikt väntar ett nytt prissystem där det kan bli dyrt att tvätta och laga mat samtidigt.

Linköping 21 november 2019 17:00

Riksdagen beslutade i fjol att alla elkunder ska kunna se sin förbrukning timme för timme, inte som i dag en gång i månaden. Det kräver nya mätare.

För Tekniska verkens del handlar det om 95 000 elmätare som ska bytas – 77 000 i Linköping och 18 000 i Katrineholm. Bytena påbörjas under nästa år och beräknas vara avklarade 2023.

 

Sammanlagt kostar detta Tekniska verken 160 miljoner kronor, men för också med sig många fördelar, enligt Lovisa Fricot Norén, vd för Tekniska verkens nätbolag.

– Vi kommer till exempel att kunna se direkt när det blir strömavbrott hos en kund. Vi får också helt andra möjligheter att analysera elanvändningen, säger hon.

De svenska elnäten står inför en hel del nya utmaningar. Dels spås elförbrukningen öka när elbilarna blir fler och tunga industrier byter fossila bränslen mot el. Dels ökar andelen förnybar el, vilket innebär många små producenter ute i nätet och att produktionen varierar beroende på sol och vind. 

 

Utvecklingen kan skapa två problem: effektbrist och nätkapacitetsbrist. 

Effektbrist uppstår när efterfrågan på el är större än vad produktionen är, något som enligt myndigheten Svenska kraftnät skulle kunna inträffa en kall, vindstilla vinter när kärnkraftverken inte går för full maskin och vattenmagasinen är dåligt påfyllda.

Kapacitetsbrist i nätet uppstår när elanvändningen vid en viss tidpunkt är större än vad som går att distribuera i nätet, något som på senare tid har varit aktuellt i Skåne och Stockholm.

– I vårt område ser vi inte de problemen än. Men tack vare de nya mätarna kommer vi att kunna följa utvecklingen och göra simuleringar. Vad händer om man skaffar många fler elbilar på den här gatan –  eller installerar fler solpaneler, säger Lovisa Fricot Norén.

 

De nya elmätarna öppnar också för nya prismodeller som jämnar ut elförbrukningen och kapar topparna. En del av räkningen kan som i dag gälla den totala energiförbrukningen, medan en annan tar betalt för effekttopparna. Det kan alltså bli dyrare att köra tvättmaskinen samtidigt som man lagar mat än att göra det vid olika tidpunkter. Stora företag har redan i dag en sådan effektprismodell.

– Nya prismodeller är något som både vi och myndigheter utreder just nu. Men för vanliga hushåll ligger det här några år fram i tiden, säger Lovisa Fricot Norén.

De nya mätarna levereras av finska Aidon.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa