Efter varningen – fritt fram att bada igen

Det är åter fritt fram att bada i Brokind, uppger kommunen.
Det är åter fritt fram att bada i Brokind, uppger kommunen.

Nya provtagningar visar att det åter går att bada i Brokind. Fågelspillning tros vara orsaken till de höga bakteriehalter som uppmättes förra veckan.

Linköping 29 juli 2020 14:17

I slutet av förra veckan valde Linköpings kommun att avråda från bad vid badplatsen i Brokind. Anledningen var att det fanns bakterier från avföring i vattnet. På onsdagen, sedan nya vattenprover analyserats, fick dock kommunen besked om att vattnet åter är tjänligt.  

Kommunen misstänker att fågelspillning kan ha legat bakom den förhöjda bakteriehalten. 

– Det mest troliga är att det orsakades av djur och oftast är det då fåglar, säger Andreas Hagström, vid kultur- och fritidskontoret till kommunens hemsida. 

Enligt kommunen visar de senaste provtagningarna att vattnet i badet i Berg är tjänligt med anmärkning. Det innebär att vattnet i Roxen har en något förhöjd halt av bakterier, men det anses fortfarande gå att bada. Ett nytt prov ska tas i Berg och ett svar väntas nästa vecka. 

Vid provtagningen förra veckan fick Amundebosjön i Ulrika och Lillsjön nära Nykil resultatet "tjänligt med anmärkning". Nya prover ska tas i de bägge baden. 

Linköpings kommun tar regelbundet bakterieprover vid de 21 badplatser som kommunen ansvarar för. Badet vid Svartåfors är dock stängt eftersom Tekniska verken reparerar kraftstationen.

Vattenproverna kan få bedömningen tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt. Om vattnet bedöms som otjänligt betyder det att bakteriehalten är så hög att badande kan bli sjuka om vattnet sväljs. Vid bedömningen tjänligt med anmärkning har vattnet en något förhöjd bakteriehalt, men det går fortfarande att bada.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa