Arkeologerna tillbaka på Hospitalstorget

Under Hospitalstorget ligger 1200-talets klosterkyrka. Den hörde till franciskanernas kloster som blev början till staden.

Efter vinterns uppehåll fortsätter utgrävningarna och i nästa vecka planeras vårens första visning.

29 april 2016 10:48

Det första ligger i den inre delen av torget, och kanske hittas där fortsättningen på klosterkyrkan. Den sista delen av utgrävningen görs närmare Nygatan, och där väntas lämningar från 1600- och 1700-talens Linköping dyka upp tillsammans med ett antal gravar.

Hela vintern har det första schaktet varit noggrant täckt och gömt under presenningar, för att skydda de gamla murresterna från vatten och frostsprängning.

– Vi börjar gräva här, på samma nivå som de murrester vi redan hittat, säger Emma Karlsson, arkeolog på Östergötlands museum. Vi ska gå under det tegelgolv som vi hittade i höstas.

En georadarundersökning har just gjorts av hela torget. Den kan avslöja fornlämningar som ligger dolda under markytan, men resultatet är inte klart förrän om tidigast en månad.

– Det kan ge bra information i kombination med de fynd vi gör när vi gräver, säger Emma Karlsson, en hjälp att se strukturerna.

Att resterna av klosterkyrkan hittades här i höstas var en arkeologisk sensation, med tanke på att man i 250 år felaktigt trott att franciskanernas konvent låg vid biskopsgården norr om domkyrkan. Det var när franciskanerna kom till platsen och byggde sitt konvent 1287 som staden började växa fram.

– Nu tror vi att vi vet hur det kan ha sett ut här på platsen, säger Emma Karlsson, en klosterkyrka har sin givna form. Just för ögonblicket gräver vi inne i kyrkans långhus.

Hon pekar på grävskopan som varsamt skrapar bort lager efter lager av jord på väg ner mot det som kan vara nya murrester.

Klosterkyrkan är alltså återfunnen, men själva klostret ligger dolt under arkitekt Brunskogs hus. När det skulle byggas 1912 hittades vad man då trodde var resterna av ett kapell.

– Antagligen klostrets kapitelsal, säger Emma Karlsson.

Under olika tider tolkar arkeologiska fynd olika, beroende både på vilka kunskaper de redan har och på vilka tekniska möjligheter till analys som finns. Man kan till exempel fundera över vilka slutsatser som arkeologer om 1 000 år skulle dra om vår tid när de hittade det som dök upp i grävschaktet när presenningarna togs bort.

– Det var marshaller och påskfjädrar, kvitton, fimpar, nässpray och godispapper, säger Emma Karlsson och skrattar. En fantastisk kombination att försöka dra slutsatser av i framtiden....

Fotnot: Utgrävningarna vid Hospitalstorget visas tisdag 3 maj kl 17. Veckan därpå, tisdag 10/5, är det lunchvisning kl 12 och tisdagen därefter, 17 maj, en kvällsvisning kl 17. I juni planeras ytterligare visningar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Susanne Hasselqvist