Arenaskolan blir större än planerat

Arenaskolan som byggs vid Linköpings fotbollsarena ska kunna ta emot 450 högstadieelever. Dessutom blir tornen i hörnen på arenan åtta våningar höga.

4 januari 2016 13:48

Botrygg bygg AB har ansökt om att få bygga lite mer på den södra kortsidan vid Linköping arena. De båda hörnen som var planerade till fyra våningars höjd kan nu bli åtta våningar.

Ansökan om bygglov inkom dagen före julafton och något beslut är ännu inte fattat – men att bygga åtta våningar ryms inom gällande detaljplan.

Orsaken är dels att hyresgästen, Linköpings kommun, behöver plats för fler elever, dels att Botrygg vill bygga 108 lägenheter för uthyrning till företag.

När det gäller skolan finns ett hyreskontrakt sen i somras. I det har Botrygg och kommunen kommit överens om att skolan ska vara totalt 3 000 kvadratmeter och rymma 400 elever. Hyran för detta ska enligt kontraktet vara 6,2 miljoner kronor per år.

Enligt de nya planer som presenteras i bygglovsansökan behövs det plats för ytterligare 50 elever. Skolan ska då få våningsplan tre i hela byggnaden. Företagslägenheterna byggs i åttavåningstornen.

Något nytt politiskt beslut i barn- och ungdomsnämnden finns inte, ansökan om bygglov kan ses som ett sätt för Botrygg att vara förberedd och vinna tid. Skolan ska öppna till hösten.

– Vi har diskuterat frågan, men vi har inte fattat något beslut – än. Rent generellt så är alla våra skolor fulla och vi måste utöka och tidigarelägga de projekt som finns, säger Jakob Björneke (S), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Den andra delen, som handlar om 108 företagslägenheter, hänger på att användningen ska gå att klassificera som antingen kontor eller hotell. Båda dessa verksamheter är tillåtna enligt detaljplanen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Per Olsson