Arbetsförmedlare hinner inte med

Personalen på Arbetsförmedlingens kontor i Linköping går på knäna, varnar skyddsombudet, som också menar att det kan ha gått ut över de arbetssökandes situation.

3 januari 2017 15:00

De anställdas situation på Arbetsförmedlingens kontor i Linköping är utsatt. Det framgår av en skrivelse från personalens skyddsombud som skickats till Arbetsmiljöverket. Kontorets arbetsmiljö är inte bra varken för anställda eller chefer, sammanfattas det hela.

Kritiken är hård på flera viktiga områden. Bland annat hinner personalen på grund av tids- och resursbrist samt dålig samordning inte med sitt uppdrag. Det leder i sin tur att kunderna inte får den service de behöver, vilket kan förlänga arbetslösheten, och att arbetsgivarna inte får den arbetskraft de har behov av, uppger skyddsombudet.

Karin Sköld, tillförordnad kontorschef, medger att det finns problem. De startade under våren 2016 när Arbetsförmedligen i Linköping inte ersatte tidigare medarbetare som slutade eller tog tjänstledigt.

– I våras blev vi färre medarbetare, vilket vi också skulle vara utifrån budgeten. I samband med det här så hann vi inte riktigt med att utveckla arbetssättet på det vis som krävs när man gör en omorganisation, säger hon.

På grund av de stora personalförändringarna finns det också en risk att sökande "tappas bort" i myndighetens egna system, menar skyddsombudet.

Men Karin Sköld tror inte att missnöjet kring arbetsmiljön gått ut över kunderna, det vill säga de drygt 8 000 arbetssökande Linköpingsborna.

– Nej, jag tror inte att det har drabbat kunderna i stor utsträckning. Det hoppas jag verkligen inte att det har gjort. Vi har en jättegod arbetsmarknad i hela landet och i Linköping där arbetslösheten stadigt minskar.

Skyddsombudet pekar även ut Arbetsförmedlingens hantering av lönebidrag till arbetsgivare som undermåligt. Orsaken som nämns är återigen en personalbrist och otillräckliga eller obefintliga rutiner. Konsekvenserna blir att myndigheten "inte når upp till god förvaltning", att "fler felaktiga utbetalningar" sker, med en "risk för att arbetsförmedlingen utnyttjas".

Karin Sköld uppger själv att arbetsgivare i Linköping vid tillfällen har fått vänta på att få lönebidrag från myndigheten - trots att den nyanställde redan jobbat under en tid.

– Det förekommer. Risken att det dröjer ökar också om man inte har tillräckliga resurser. Men därför har vi ett väldigt tydligt regelverk. Det har under det senaste året blivit ännu tydligare, vilket gör att det tar lite längre tid för oss. Förr har vi kunnat agera väldigt snabbt, nästan lite snabbare än vad vi behöver. Därför kan det upplevas som att handläggningstiderna nu förlängts, säger hon.

I skrivelsen till Arbetsmiljöverket ber skyddsombudet om hjälp från myndigheten i det fortsatta åtgärdsarbetet. Det välkomnas av kontorschefen, som trots kritiken ser ljust på 2017.

– Jag ser jättepositivt på framtiden. Vi har redan påbörjat ett högprioriterat arbete om det här i samförstånd med alla anställda. Vi är precis inne i en ganska stor rekryteringsprocess som startade för en månad sedan. Det är en vikig del av åtgärderna. Sedan behöver vi som sagt utveckla våra arbetsmetoder, se över våra prioriteringar, och framförallt identifiera vad vi ska göra annorlunda, säger Karin Sköld, tillförordnad kontorschef.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Johannes Karlsson

Ämnen du kan följa