Är leksaker i trä framtiden?

Hennes mål är att få fler barn att leka med träleksaker. Malmslättsbon Lena Hermansson Klint har startat en butik på nätet som säljer leksaker tillverkade i trä.

19 november 2016 12:00

Det nystartade företaget Elis Leksaker har byggt upp sin verksamhet på ett hållbarhetstänk, i dubbel bemärkelse.

– Både på så sätt att leksaker i trä sällan går sönder, men också miljömässigt är det mer hållbart än plastleksaker, säger Lena Hermansson Klint.

Butik i stan

Vi träffar henne i Malmslätt, i hemmet som också är Lenas arbetsplats. Det långsiktiga målet är en fysisk butik inne i stan, men dit har hon en bit kvar.

– Första delmålet är att det ska gå så pass bra att jag kan, och måste, flytta verksamheten till någon form av lagerlokal, säger hon. Och det skulle egentligen mest vara för min egen skull, jag vill inte sitta 30 år här hemma och jobba. Jag vill att hemma och jobbet ska vara två olika ställen.

På Lenas köksbord kryllar det av olika träfigurer från flera olika tillverkare, både svenska och tyska. Lena är noga med att välja leverantörer med en miljövänlig produktion. Tanken är att hennes butik ska vara ett miljömässigt föredöme.

Vi har pratat med en förskollärare som har identifierat ett eventuellt problem med Lenas affärsidé, nämligen att barn generellt väljer plastleksaker framför träleksaker. Lena är medveten om att det kan finnas svårigheter med att få barn att välja leksaker i trä, men menar att det främst beror på barnets omgivning.

Attraktiva produkter

– Mycket ansvar ligger hos föräldrarna, det är ändå de som styr vad barnen leker med. Om vi som säljer och producerar leksaker försöker skapa produkter i trä som är attraktiva för barnen ser vi gärna att föräldrar uppmuntrar sina barn att välja träleksaker, säger Lena, både för deras egen och miljöns skull. Flera av de plaster som används i nya leksaker har ju dessutom visat sig vara giftiga för barnen.

Förskolläraren menar att behovet av hållbara leksaker, i bemärkelsen att de inte går sönder, är större på förskolor än privat. Så vi frågade Lena Hermansson Klint om hon har funderingar på att vända sig till förskolor med sin försäljning.

– Ja, jag har bra kontakt med personalen på min dotters förskola och de har uttryckt ett intresse. Jag har även planer på att se om ett samarbete med Linköpings kommun är möjligt, men än så länge säljer jag bara till privatpersoner, svarar hon.

Lenas nätbutik Elis Leksaker öppnade i september och hon berättar att det har kommit in en del beställningar, men att hon hoppas att fler hittar in på sidan under julhandeln.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!