"Anställer inte 90-talister"

De östgötska företagen mår och går bra. Men många saknar arbetskraft med rätt attityd, enligt årets Småföretagarbarometer. "Vi undviker framförallt unga, svenska män", säger Stagas vd Sven Lundgren.

12 juni 2018 18:42

Varje år genomför Swedbank, Sparbankerna och Företagarna konjunkturundersökningen Småföretagsbarometern. Undersökningen redovisar hur Sveriges småföretag uppfattar det ekonomiska läget och deras förväntningar om den närmaste framtiden. 4 000 företagare i det privata näringslivet har svarat på undersökningen. I Östergötland står småföretagen för två tredjedelar av jobben.

– Tillväxten är fortfarande bra, men takten har mattats av och går inte lika fort som förra året, säger Robert Wallin, biträdande regionchef för Företagarna, som presenterar rapporten inför en liten publik på DoSpace, ett co-workingspace i Mjärdevi där företag från olika branscher sitter och arbetar och utbyter idéer tillsammans.

Framtidstron är hög i länet bland företagarna. Största tillväxthindret 2018 för småföretagarna är brist på rätt sorts arbetskraft.

– Kompetensförsörjningen är skriande i Östergötland, framför allt inom bygg och handel, säger Robert Wallin.

40 procent av företagarna har tackat nej till en order på grund av att de dels redan har för mycket att göra, dels på grund av arbetskraftbrist.

Det är inte i första hand universitetsutbildade företagen söker, utan medarbetare med rätt attityd kring att vilja arbeta.

– Man söker folk som vaknar på morgonen, kommer i tid, gör det de ska och kommer tillbaka nästa dag. Linköpingsföretaget Staga till exempel anställer inte 90-talister, säger Robert Wallin.

Stagas vd Sven Lundgren säger att det inte är en regel som företaget har, men erfarenheten är att arbetsmoralen är högre hos nysvenskar.

– Allra helst anställer vi nysvenskar, oavsett kön.

Sven Lundgren säger att det är antingen eller med 90-talisterna. Antingen har de jobbat på golvet och blir så småningom chefer, eller så är arbetsmoralen väldigt låg.

– Vi undviker framförallt unga, svenska män. Kvinnor har, generellt sett, högre arbetsmoral, säger Sven Lundgren.

41 procent av företagarna i Östergötland ser arbetsgivaravgiften som ett stort problem.

– Det ses som ett tydligt hinder för att anställa. Även om vi som bank inte lägger några politiska värderingar i det, säger Andreas Hjalmarsson, företagschef på Swedbank.

– Men det gör jag. Vi måste sänka arbetsgivaravgifterna, säger Robert Wallin.

21 procent finner däremot inga av skatterna problematiska, men skulle gärna vilja veta vad pengarna går till.

Fotnot: I en tidigare rubrikrad för denna artikel på Corren.se användes ordet "bojkottar" på ett felaktigt sätt. Av rubrikraden framgick att företaget "går så långt att de bojkottar unga, svenska män". Detta var en felaktig formulering, vilket vi ber om ursäkt för.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Frida Glenning Ströberg