Åleryd nära att haverera helt

En gång var Åleryd Linköpings flaggskepp inom äldreomsorg. I dag är det på väg att haverera helt, enligt personal.

13 juni 2014 09:56

När Attendo övertog Åleryd från den kommunala utföraren Leanlink 2010 poängterades från många håll, bland annat äldrenämndens dåvarande ordförande Jan Willy Andersson (KD), att det aldrig förr varit så hög bemanning.

Men det var då. I dag, fyra år senare, och med sista delen – av ett totalt sexårigt förordnande – kvar beskriver personal en helt annan situation.

– När Attendo tog över var det hur mycket folk som helst. Nu är det betydligt färre, säger personal som Corren varit i kontakt med.

Känslan av att det bara försvinner folk hela tiden är stark hos dem som jobbar och det hävdas att det känns som om avdelningar i princip står tomma på personal vid vissa tillfällen. Nyligen kom också besked om att man ska dra ner på bemanningen på natten (Corren berättade om detta i torsdagstidningen), trots att arbetsbelastningen är hög.

För långa väntetider vid larm nattetid är en av de missförhållande som kommunens kvalitets- och utvärderingskontor har pekat ut som en säkerhetsrisk.

Ingen personal som Corren varit i kontakt med vill ha sitt namn i tidningen av rädsla för att bli av med jobbet.

Den personal som finns används, enligt uppgift, även för att utföra andra saker än de rent vårdande som de anställts för.

Bland annat ska vårdpersonal utföra traditionella vaktmästarsysslor som att byta ut lysrör och trasiga lampor.

– I början var vaktmästarsysslorna utlagda på entreprenad, men det har tagits bort. Nu ska vi klättra på stegar och byta lysrör i taken.

Personal är också irriterade över att de upplever att anmälningar som görs om avvikelser och incidenter, aldrig anmäls vidare. En timvikarie ska ha blivit attackerad av en boende så illa att hennes axel krossades och hon fick föras i ambulans till akuten, men den händelsen finns inte rapporterad, berättar personen. Frånvaron av vidarerapportering var en av de saker som kvalitetskontoret påpekade i sin rapport om situationen på Åleryd.

Promenader och möjlighet till egen tid för de boende – som var en av de faktorer som Attendo fick sitt avtal på – finns inga möjligeter att tillmötesgå, enligt personal.

Ett exempel som ges är att på en avdelning med tio dementa boende finns två personal. Hur ska man hinna med promenader och egen tid då, fråga man sig.

Att Attendo gjort en glädjekalkyl drabbar de boende värst, konstaterar hen.

– Man drar ner på allt, på sängkläder, handskar, blöjor och inkontinensskydd. Är det rättvist att det är de gamla som ska betala för att någon räknat så fel?

Verksamhetschef på Attendo, Susanne Carlsson, tillbakavisar påståendena och säger att Attendo har precis det antal personal man haft från starten 2010 och som regleras i avtalet.

– Däremot har vi dragit ner fyra timmar på natten, säger hon.

Enligt Susanne Carlsson borde personalen med den bemanning som finns i dag hinna med det man ska.

– Det gör man på andra ställen som inte vunnit avtal i en kvalitetsupphandling, säger hon.

Jobbar personalen dåligt?

– Nej, det säger jag inte. Men det finns olika kulturer bland personalen.

Att det har skett besparingar på saker som blöjor och inkontinensskydd tillbakavisar hon absolut.

Susanne Carlsson hävdar också bestämt att det finns en vaktmästare som arbetar dagtid på Åleryd, men att den personal som finns vid behov hjälper till med allt som behöver göras. Som att sätta i glödlampor.

Att Attendo inte har anmält arbetsskador och incidenter stämmer inte heller hävdar hon. Händelsen, där en ur personalen blev attackerad av en boende, hände innan Susanne Carlsson blev chef i februari i år. Men enligt verksamhetchef Madeleine Szente anmäldes det tillbudet samma dag eller dagen efter – i januari i år – till Arbetsmiljöverket. Corren har dock sökt i verkets diarium utan att hitta ärendet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Annika Ekstedt