760 miljoner kronor för nya simhallen

Linköping gör vågen. För Vågen. Bidraget från det danska arkitektkontoret 3xn är det som kommer att bli – inte bara den nya simhallen – utan också en ny mötesplats i stan.

7 februari 2017 18:58

Av totalt fyrtio bidrag, valdes fem ut. Dessa fem presenterades i mitten av december och vid tisdagens kommunstyrelsesammanträde hade så turen kommit till det vinnande bidraget.

En till synes mjuk och böljande byggnad som, enligt kommunalrådet Elias Aguirre (S) passar bra in i Tinnerbäcksområdet med badsjön och Tinnerbäcken som – så småningom – ska få en ny sträckning.

Juryn har haft ett grannlaga arbete med att utse bästa förslaget. Men, enligt stadsarkitekt Johanna Wiklander, är bidraget från det danska arkitektkontoret, det som bäst svarade på de krav som ställts.

– Då har vi tänkt både på själva byggnaden och hur den ska placeras, men också själva simhallsfunktionen. Anlägggningen kommer exempelvis att ha en stor samlande hall där det kommer att vara lätt att röra sig och ha en överblick över badutbudet, säger hon.

Enligt tidsplanen kommer spaden att sättas i backen i september och 2021 ska allt vara klart. Kostnadskalkylen – som alla inblandade hoppas ska hålla – hamnar på hisnande 760 miljoner kronor. Till det kommer ytterligare kostnader för att rusta upp Tinnis.

Kommunstyrelsens ordförande Kristina Edlund (S) verkar lättad över att ett beslut är taget och att det nu rent konkret kommer att hända något i en fråga som verkligen hamnat i långbänk. Det är dags nu, med tanke på att dagens simhall har sina modiga 52 år på nacken, sa hon.

Trots lite gnissel mellan Allians och nuvarande majoritet i fråga om placeringen av simhallen, har Edlund denna dag bara gott att säga om samarbetet mellan oppositionen i form av Alliansen.

– Alla har varit inställda på att det ska bli så bra som det bara kan, säger hon.

NCC construction AB ska ta hand om det som kallas etapp ett och innebär att ta fram systemhandlingar och göra kostnadskalkyler.

– Andemeningen är förstås att det också är de som ska bygga, men vi har möjlighet att ändra oss om något särskilt särskilt skulle inträffa, säger Christian Dahlén på Lejonfastigheter, och tillika projektchef för simhallsbygget .

Någon färdig detaljplan finns ännu inte. Men det är inget som oroar kommunalrådet Elias Aguirre (S).

– Vi har en plan på gång och den är nu på samråd, säger han.

Det som kan hända är att planen överklagas, men eftersom det är få andra intressenter eller sakägare i området är sannolikheten för det inte så stor, enligt Aguirre

Vågen - delar av juryns motivering

Genomsyras av idén om simhallen som Linköpings nya mötesplats. .."Vågens arkitektur representerar ett konsekvent formspråk som berör på både långt håll och nära".

"Konceptet är robust i sin plasticitet och tål därför bearbetningar av funktioner utan att kvaliteten går förlorad"

Juryn har bestått av: Elias Aguirre (S), Christian Gustavsson (M), Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MP), Helena Glanz, arkitekt, Johanna Wiklander, stadsarkitekt Linköping, Henrik Rundquist, arkitekt, Christian Dahlén, Lejonfastigheter.

Läs mer om den danska arkitektfirman på: www.3xn.dk/#/

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Annika Ekstedt

Ämnen du kan följa