3D-skrivare revolutionerar flyget

Framtidens flygplan kommer att innehålla delar som tillverkas med hjälp av 3D-skrivare. Saab och Linköpings universitet har inlett ett samarbete för att förverkliga det som för bara några år sedan ansågs vara en vision.

26 maj 2015 13:21

Vad är en 3D-skrivare? Enkelt uttryck är det en maskin som bygger upp en tredimensionell form genom att skapa tunna lager i ett material som sedan läggs på varandra. Snart sagt alla material kan användas – som exempelvis plast, glas och metall. Till grund för den form som 3D-skrivaren producerar ligger en digital, tredimensionell ritning.

Vissa bedömare menar att 3D-printing kommer att innebära en ny industriell revolution som gör tillverkning och utveckling billigare. Det blir möjligt att tillverka små nischprodukter som inte behöver masstillverkas för att bli lönsamma. På Saab Aeronautics i Linköping ser man en stor potential i tekniken och sedan i januari pågår ett forskningsprojekt i samarbete med Linköpings universitet. Stiftelsen för strategisk forskning har bidragit med 2,5 miljoner kronor.

– Projektet ska leda till flygplansdelar som är klara att användas, säger Johan Moverare, biträdande professor vid avdelningen för konstruktionsmaterial på LiU.

Magnus Kahlin är industridoktorand vid LiU och anställd av Saab. Han ser stora möjligheter med den nya tekniken.

– Vi kommer aldrig att bygga ett helt plan med 3D-skrivare, men vi kommer att kunna tillverka många mindre delar. 3D-printing blir ett nytt verktyg som kommer att användas vid sidan av traditionella tekniker som fräsning och gjutning.

Vad är fördelarna?

– Tekniken möjliggör helt nya geometrier och det är lätt att göra ändringar. En stor fördel är att vi på kortare tid kan ta fram delar som väger mindre. Ett flygplan som väger mindre drar inte lika mycket bränsle och det är bra för miljön.

Det är en sak att tillverka saker i plast. En helt annan att tillverka i metall för användning i flygindustrin. I princip bygger tekniken på att metaller som titan eller aluminium pulveriseras. Med hjälp av laser eller elektronstrålar smälts pulvret och kan sedan formas till olika flygplansdelar.

– Det är betydligt mer komplicerat att jobba i metall än i andra material som används i dagens 3D-skrivare. Vi måste ta reda på hur ett material som titan påverkas när det pulveriseras och sedan formas till nya geometriska former. Materialets inre struktur blir helt annorlunda, säger Johan Moverare.

Ännu så länge är det mycket ovanligt att flygplanstillverkare använder 3D-skrivare för att producera delar i metall. Flygjätten Airbus tillverkar ett stort antal delar i plast med hjälp av tekniken.

– Flygbranschen har mycket höga säkerhetskrav och om vi kan utveckla en teknik som fungerar kommer många andra branscher att ha glädje av det, säger Magnus Kahlin, som tror att Saab inom en femårsperiod börjar använda 3D-skrivare för att tillverka flygplansdelar.

Kommer detta på sikt att innebära att det inte behövas några verkstadsarbetare på Saab?

– Absolut inte. Det här blir bara ytterligare ett verktyg i produktionen och det behövs fortfarande handpåläggning, säger Magnus Kahlin.

Forskningsprojektet kommer att pågå fram till den sista december 2019. Johan Moverare ser gärna att universitet satsar ytterligare på forskning kring 3D-skrivare.

– Den här tekniken kommer att påverka många ingenjörer framöver.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
FREDRIK QUIST