3,1 miljoner till giftsanering i Bestorp

Mark och strand vid båthamnen i Bestorp är förgiftade av dioxin och barn avråds från att besöka platsen. Nu beviljar Naturvårdsverket 3,1 miljoner kronor för sanering.

12 augusti 2015 13:22

Pengarna är ett startbidrag till projektering inför den planerade saneringen.

Samhällsbyggnadskontoret och miljökontoret har redan börjat planera men än finns inga startdatum varken för projektering eller sanering.

På området drevs ett sågverk 1903 – 1958. I många år sprejades virke med klorfenol. Redan 2007 visade undersökningar att marken är förorenad av främst dioxin. Fisk i sjön har inte visat sig innehålla anmärkningsvärt höga halter men i bottensediment var dioxinhalterna höga.

Miljökontoret har avrått barn och husdjur från att vistas i området.

– För att undvika att de utsätts om de till exempel får i sig jord, säger Malin Johansson på miljökontoret.

En huvudstudie genomfördes 2012 och en kompletterande studie 2014. I den senare föreslår utredarna att mark på land först saneras, därefter grävmuddras botten i Sågviken, om området i framtiden planeras för bad eller annan exploatering som stör förorenade bottensediment.

Dioxin lagras i kroppsfett så människan samlar på sig mer med åren. I Sverige får barn en hög grundbelastning från mjölk, kött och fet fisk från Östersjön och ska inte utsättas för ytterligare gift, enligt myndigheten Sveriges Geologiska Undersökning (SGU).

Linköpings kommun och länsstyrelsen hoppas på ännu mer statsbidrag för att finansiera saneringsarbetet i Bestorp. Hur saneringen annars ska bekostas är inte beslutat.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!