300 000 till Linköpingsforskning

Linköpingsforskaren Markus Heilig får 300 000 kronor till ett projekt som visar sambandet mellan ett trauma i barndomen och alkoholproblem. Det är Systembolagets Alkoholforskningsråd som delar ut stödet.

4 januari 2017 14:00

Markus Heilig är professor vid Linköpings universitet och hans projekt ”Childhood trauma exposure as a risk factor for alcoholuse disorder” är ett samarbete mellan traumamottagning Elefanten på Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och vuxenpsykiatrin.

– När jag flyttade hit förstod jag att BUP i Linköping har en lång erfarenhet av att arbeta med traumatiserade barn. Här får vi en unik möjlighet att följa upp barnen som bedömts på BUP och se vad som har hänt med dem senare i livet, säger Markus Heilig.

Enligt honom visar beroendeforskning på att trauma i barndomen är en viktig riskfaktor för utveckling av alkoholberoende. Men forskningsresultaten från Linköping skiljer sig från de andra.

– När forskare undersöker personer med alkoholproblem är det vanligt att det kommer fram uppgifter om trauma och dåliga erfarenheter från barndomen. Men minnet är inte objektivt. Människor har en förmåga att överrapportera dåliga saker. Nu följer vi patienter som har upplevt trauma i barndomen men innan de har utvecklat några egna problem och ser hur det går, säger han.

Det handlar om data från ungefär 500 tidigare BUP-patienter som kommer att jämföras med data från tre gånger så många personer som inte har varit patienter på BUP. Uppgifterna ska bearbetas och ytterligare ett antal personer ska bjudas in.

Systembolagets Alkoholforskningsråd delar ut sammanlagt 7 miljoner kronor till olika forskningsprojekt. Rådet består av elva från Systembolaget fristående ledamöter och genom att stödja alkoholspecifik forskning ska det bidra till att stärka alkoholforskningsfältet. Totalt har 31 projekt beviljats stöd.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa