112 miljoner till universitetet

Summan som kommer från Vetenskapsrådet ska användas till naturvetenskap och teknik.

3 november 2011 14:24

Pengarna ska delas på 38 av forskarna på Linköpings universitet och det är bidrag för de kommande 3-4 åren. Årets summa är dubblerad sedan förra året, bland annat eftersom ett antal fleråriga projekt löper ut i år.

Högsta bidraget går till Per Hammarström, professor i proteinkemi vid Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM). Han får 4,95 miljoner för projektet Proteinutveckling, felveckning och dessas roll i sjukdomar.

Ytterligare fem forskare får bidrag runt 4 miljoner. Det är Rickard Armiento, Magnus Berggren, Erik janzén, Antony Turner och Chariya Virojanadara.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!