Linköping får centrum för dataspel

East Sweden games. Så heter ett helt nytt centrum för dataspelsutvecklare i Linköping. Det öppnar till sommaren och det ska ligga i Ebbepark.

21 mars 2017 05:30

– Trots att det finns väldigt mycket kompetens och företag kring tekniken att utveckla dataspel, så finns det slående få företag i spelbranschen i Östergötland.

Det säger Thomas Ahlström, till vardags rådgivare inom innovation och entreprenörskap på LiU Innovation. Han har en lång bakgrund inom spelutveckling – och nu är han också projektledare för East Sweden games som planeras öppna till sommaren i Ebbepark på Westmansgatan i Linköping.

– Dels har vi en tom lokal som vi vill fylla med kreativ verksamhet, dels har vi insett att det finns ett behov av en sådan här verksamhet, säger Johan Kristiansson, vd för Sankt kors.

Kommunala fastighetsbolaget Sankt kors satsar cirka 300 000 kronor under 2017 på projektet och på att iordningställa lokalen. Syftet är att både skapa en mötesplats och ett slags kontorshotell för spelutvecklare. Omkring 20–30 platser kommer att beredas. Hyran kommer att vara låg. Tanken är att få utvecklare att träffa varandra, och att det så småningom leder till att nya företag bildas.

– Det är inte en säkert att det handlar om renodlade spelföretag i slutändan. Spelutvecklares kompetens är oftast väldigt attraktiv inom andra företag som arbetar med lösningar inom digitalisering, säger Thomas Ahlström.

Både Sankt kors och Thomas Ahlström understryker att det inte är en hall för dataspel som man vill skapa.

– Det här är till för seriösa utvecklare som har ett projekt de kan beskriva för att få den här möjligheten. Jag känner personligen till flera i Linköping som arbetar helt oberoende av varandra med fantastiska spelidéer. Det här kan bli en chans för dem att komma flera steg till på vägen, säger Thomas Ahlström.

Verksamheten kommer sannolikt att attrahera spelutvecklingsintresserade eftersom man även mycket av den moderna teknik som finns kring virtual reality, som olika typer av VR-plattformar.

Meningen är också att hyresgäster och deltagare ska kunna komma till East Sweden games, inte bara för att sitta utan också för att få stöttning.

– Jag har personligen lång erfarenhet och jag har också kontakter. Vi kommer att kunna hjälpa till med att hitta förläggare till spelen och att hitta andra kopplingar, säger Thomas Ahlström.

De som har sin plats på East Sweden games kommer att kunna ta sig in dit och arbeta i princip dygnet runt. Men det är inte bara dem man vänder sig till.

– Vi kommer att ha öppet för allmänheten någon halvdag i veckan, kanske fredagar, och kombinera det med föreläsningar och workshops. Det här är ett projekt som vuxit fram väldigt snabbt och jag tror att det är bra. Det betyder att de första tio spelutvecklarna som kommer hit också får väldigt mycket att säga till om hur lokalerna och verksamheten ska utvecklas, säger Thomas Ahlström.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa