Läkarbrist inom ögonkirurgi skapar vårdköer

Köerna växer inom ögonkirurgin i Östergötland. Läkare väljer att lämna regionen och nu hänvisas vissa östgötar som väntar på gråstarroperation till andra vårdgivare.

22 april 2017 11:11

Bristen på läkare med specialistkompetens inom ögonkirurgi är stor i länet. Läget är så akut att Region Östergötland nu tvingas dra i nödbromsen vilket medför att östgötar som väntar på en gråstarroperation hänvisas till Jönköping.

– Läget är kärvt just nu. Under de sista åren har specialister med bra kompetens och erfarenhet valt att sluta jobba både i Norrköping och Linköping, säger Björn Johansson, gråstarrspecialist och tillförordnad verksamhetschef på ögonkliniken på Universitetssjukhuset. Detta, tillsammans med pensionsavgångar, har lett till att vi just nu har en stor brist på specialister som gör de här operationerna.

Grå starr är en ögonsjukdom som gör ögats lins grumlig vilket ger sämre syn. Operation är det enda sättet att behandla grå starr och enligt vårdgarantin ska en operation göras inom 60 dagar, men det målet kommer inte att kunna hållas för alla patienter inom regionen.

Från och med i år har Östergötland en länsgemensam ögonklinik som varje år utför 4 000–4 500 grå starroperationer per år, varav cirka 2 400 utförs i Linköping och 1 500 i Norrköping.

– De senaste åren har vi sett en utökning av verksamheten eftersom det har kommit nya behandlingsmetoder för sjukdomar i gula fläcken, säger Björn Johansson. Tidigare hade vi inget att erbjuda de patienterna utan tiden fick ha sin gång och det var många som förlorade användbar lässyn. Nu ägnas en fjärdedel av verksamheten åt de här sjukdomarna i gula fläcken som vi inte tidigare behandlade alls.

Trots det har ögonklinikerna inte fått någon utökad bemanning eller resursförstärkning. I stället har verksamheten fått göra omprioriteringar, men nu är smärtgränsen nådd även där. Gråstarrpatienter är den grupp som bedöms kunna vänta längst på en operation och just nu är väntetiden minst ett halvår inom Region Östergötland. I dagsläget står 600 patienter i kö, av dem har drygt hälften tackat ja till att opereras i Jönköping.

Hittills har fyra ögonspecialister valt att sluta i regionen. De väljer att i stället pendla till vårdgivare i Södermanland och Jönköping. En trolig orsak är den ökade arbetsbelastningen, enligt Björn Johansson.

– Regionen har valt att inte ta in hyrläkare. Det är en kostsam lösning, men jag tror att det är ett av alternativen som behöver övervägas tills vi fått fler specialister.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Annica Hesser