Köparen: "Markförutsättningarna avgör"

Markförutsättningarna blir avgörande för om Serneke går vidare med sina planer för Gamla Motala Verkstad. Saneringskostnaderna måste lösas. De kan inte belasta projektet, menar Krister Johansson, vice vd för Serneke Projektutveckling.

12 juni 2019 18:30

Men tills vidare gläds han åt att företaget fått möjligheten att inleda en förstudie av området. Och där ambitionen är att "tänka nytt och hållbart med hänsyn till områdets karaktär", som det står i ett pressmeddelande.

– Men Motala i sig som ort är intressant för oss. Mycket verkar vara på gång. Lalandia har inte undgått någon, säger Krister Johansson.

Förstudien påbörjas i höst och Serneke räknar med att den kan ta något halvår att färdigställa. Först därefter går det enligt Krister Johansson att ge några egentliga besked om inriktningen, vad som är möjligt att bygga och behålla.

Lokaler för evenemang nämns ändå i pressmeddelandet?

– Ja, och där är det väl främst Lokverkstan vi ska titta på.

Serneke är Göteborgsbaserat och skapat av Ola Serneke. Verksamheten är byggande – både av bostäder och anläggningar – samt projektutveckling. Företaget bygger dels på beställning, dels i egen regi. Informationsavdelningen beskriver en utveckling, från starten 2002, som gått från noll till en omsättning på 6,5 miljarder. Antalet anställda uppgår till 1200.

Bolaget har hittills mest agerat utmed Västkusten, men har även engagemang i Stockholmstrakten.

I Göteborg ligger man bakom Nordens största multisportarena och här utvecklar man nu en ny stadsdel, Karlastaden, med 2000 bostäder. Bland annat i en byggnad som även den väntas slå nordiskt rekord – på höjden.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Henrik Gedda

Ämnen du kan följa