Utopium förlag

Det som gör oss orliga inför framtiden finner ofta snart sin plats i en berättelse. Miljöförstöring, fågelinfluensa, ebola och kärnvapenhot. Vår ångest inför det skrämmande härbärgeras i film och litteratur till något uthärdligt.

Linköpingsbon Mattias Engström debuterar med en roman som flyttar oss knappa 200 år in i framtiden då miljöförstörelsen har förändrat människans livsvillor radikalt. I Sverige råder istid medan klimatet i Kanada är subtropiskt. Människor lever under hårda villkor och tekniken håller långsamt på att avstanna. Laglöshet och normupplösning tilltar.

I de olika länderna har en rörelse kallad Enklaven bildats, elitistiska samhällen i samhället med ambition att rädda världen och mänskligheten genom sin egen existens. Enklaven i Sverige nås av fragmentariska radiomeddelanden från systerorganisationen i Kanada. Fyra medlemmar ges i uppdrag att söka kontakt med den tynande rörelsen där.

Långsamt växer ett scenario fram där jord och mänsklighet står inför ett nytt hot, också denna gång orsakat av människor. Vän eller fiende är svårt att skilja åt och det moraliska värdet med Enklaven blir ifrågasatt.

”Enklaven” är en blandning av science fiction och fantasy. En dystopi av framtiden där etik och människovärde ställs på prov.

Eftersom Mattias Engström skildrar en ny värld måste han bygga upp den från grunden i sin berättelse, något som författare inom gengren har en stor förkärlek för att göra. Det gör berättelsen tung och omständlig inledningsvis och det är först i romanens senare del som den löper snabbt och mer friktionsfritt.

Kanske ska man ha ett särskilt intresse till science fiction och fantasy för att njuta fullt ut av denna berättelse. Själv kunde jag dock känna att behållningen infann sig mot slutet efter en uthållig läsning. Då blev boken svår att lägga ifrån sig.

Det märks att författaren har god kunskap om medicin, psykologi och teknik vilket ger berättelsen en känsla av trovärdighet. Mattias Engström har gjort ett grundligt arbete och den kommande del som är planerad för ”Enklaven” kan bli enklare både att skriva och läsa.