Klart med bygglov i hamnen

Det är nu klart med ett nytt bygglov för bostadsbygget i Hästholmens hamn. 31 av 38 bostadsrätter är förhandsbokade.

16 augusti 2017 14:51

Projektet har växt något, vilket ledde till att Peab sökt nytt bygglov. Dessutom har bygget dragit ut på tiden. Ett bygglov gäller bara i två år.

Det handlar om sammanlagt 38 lägenheter varav 20 i den nya tio våningar höga ”silobyggnaden” och 18 i ”magasinet" som får fem våningar – eller tre närmast tornet, för att inte skymma utsikten.

De två nedersta planen i tornet har kommersiella lokaler, gemensamhetslokaler, förråd och teknik. I huset finns fyra lägenheter som kommunala Bostadsbolaget köper och hyr ut.

Innan bygget kan starta kräver miljö- och byggnämnden vissa tekniska utredningar. Det handlar om markundersökning, brandskyddsbeskrivning och redovisning av hur dagvatten ska tas omhand.

Man måste även söka rivningslov, med en kontrollplan över hur man tar hand om massor, men detta bedöms som en formalitet.

De nya byggnaderna överensstämmer i form och storlek med de befintliga och kommer också att få en likartad färgsättning, det vill säga en faluröd nyans.

Just nu pågår förhandsbokning av lägenheter. Vid ytterligare två söndagar i sommar har Peab och Fastighetsbyrån visning av projektet på plats i hamnen. I dagsläget är 31 av 38 lägenheter bokade.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa