Vindkraftsparken kan stoppas

Kinda kommuns politiker kan stoppa de pågående planerna på en vindkraftspark i Gröningeområdet. Åtminstone så länge det kommunala vetot finns kvar.

16 april 2018 09:00

Företaget Fred. Olsen Renewables utreder möjligheterna att bygga en vindkraftspark trakterna kring Horn och Hycklinge i södra Kinda.

Det berättade Corren om i samband med ett samråd i Kisa i förra veckan. Den kritik som framfördes från allmänheten var massiv och kommunens politiker uppmanades att stoppa en eventuell etablering.

Kommunstyrelsens ordförande Hans Måhagen (S) gav sin syn på saken:

– När det finns ett fullständigt beslutsunderlag ska kommunfullmäktige ta ställning.

För även om det är länsstyrelsen som beslutar om tillstånd har Kinda möjlighet att säga nej genom sitt kommunala veto. Ett veto som just nu hänger i luften efter att Naturvårdsverket och Energimyndigheten föreslagit att det tas bort. Därför kan tiden bli avgörande för Fred. Olsen-bolagets planer. Företaget har som mål att lämna in en tillståndsansökan senhösten 2018 och bygget kan komma i gång tidigast 2020.

Då är frågan om det kommunala vetot finns kvar.

När vindkraftsfrågan var uppe för diskussion 2014 var 24 av 35 ledamöter i fullmäktige beredda att godkänna Eons tillstånd att bygga 18 vindkraftverk i Gröninge.

Bakom den tydliga majoriteten stod Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet. Sverigedemokraterna och Socialistiska välfärdspartiet att vindkraft var dömt att misslyckas medan Liberalerna ville slå vakt om framtida turism och företagande i det tilltänkta vindkraftsområdet.

Eon skrotade dock sina planer av ekonomiska skäl.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Torbjörn Lindqvist

Ämnen du kan följa