– När vi står inför de här stora sparbetingen måste vi gå vidare på ett strukturerat sätt. Det är organisatoriska förändringar som krävs, vi kan inte plocka bort en enhet här och enhet där, utan vi måste ta ett helhetsgrepp och det är utgångspunkten för vår motion, förklarar Erik Andersson (V).

För drygt ett och ett halvt år sedan genomförde kommunen en omfattande politisk omorganisation med syfte att skapa en mer strukturerad och framåtsyftande verksamhet. På måndag, vid kommunfullmäktigesammanträdet, lämnar Vänsterpartiet in en ny motion där de föreslår att kommunstyrelsen ska få i uppdrag att, i samverkan med Centrum för kommunstrategiska studier på Linköpings universitet, göra en organisationsöversyn, en form av utvärdering av den omorganisation som gjorts.

– Vi ser att organisationen inte fungerar helt perfekt och det finns vissa oklarheter i ansvarsfördelningen, framförallt mellan samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen, och det är något som inte känns helt effektivt, menar Andersson.

Artikelbild

| Med de stora sparbeting som finns i budgetförslagen för 2020 vill Vänsterpartiet skynda på en utvärdering av den politiska omorganisation som genomfördes för ett och ett halvt år sedan.

Kommunstyrelsens vice ordförande Lars Karlsson (L) är däremot nöjd med omorganisationen, men kan hålla med om att det finns saker att "skruva på".

– Omorganisationen var viktig och det bidrog till att vi fick en bättre struktur, men det finns absolut saker som inte blev jättebra. Ibland kan jag känna att vi har tappat en del av kulturfrågorna och att vissa andra strategiska frågor har hamnat för långt från kommunstyrelsen, avslutar koalitionspolitikern.