Underskott i budgeten överraskar

Prognos: Minus 13,9 miljoner kronor vid årets slut. Nu krävs vård- och omsorgsnämnden på en förklaring till de skenande kostnaderna.

25 september 2018 16:05

– Det är överraskande siffror, säger Björn Hoflund (M), vice ordförande i kommunstyrelsen, när han summerar den senaste tidens ekonomiska utveckling i vård- och omsorgsnämnden.

Enligt en rapport från nämnden för en dryg månad sedan beräknades underskottet till fyra miljoner kronor. Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 10 september nämndes siffror som var det dubbla.

Vid kommunstyrelsens sammanträde på måndagen kom nya signaler om en ekonomi som störtblöder.

– Då lyfter vi på ögonbrynen och vill ha en rapport, säger Björn Hoflund.

Framför allt är det kostnader för placeringar av barn, unga och vuxna på institution som fortsätter att dra iväg.

Ökar gör även kostnader för försörjningsstöd, hemtjänst och funktionsstöd inom LSS.

Vård- och omsorgsnämndens röda siffror innebär att Kindas beräknade överskott för 2018 nära nog halveras, från 20,8 miljoner till 11,9.

Kommunchef Rosie-Marie Fors får nu i uppdrag av kommunstyrelsen att utreda vilka konsekvenserna blir av ett kraftigt reducerat plusresultat.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Torbjörn Lindqvist