Tar beslut om Kindagårds kafé

I dag fattar vård- och omsorgsnämnden beslut om framtiden för Kindagårds kafé. Förslaget är att verksamheten ska fortsätta. "Vi har sett en positiv utveckling under våren", säger nämndens ordförande Lars Karlsson (L).

23 maj 2019 05:00

Det var i början av året som LSS-deltagarna på Café Bergdala, efter många turer, utökade sin verksamhet och återinvigde kaféet på Kindagård. Sedan dess har dörrarna stått öppna varje fredag och förutom fikagäster har de också serverat lunch till seniorboendets hyresgäster. Nu har provperioden nått slutet och i dag, på vård- och omsorgsnämndens sammanträde, ska framtiden avgöras.

– Det vi vet och kan säga hittills är att det har varit en bra provperiod och att kaféet har varit väldigt omtyckt. Den dagliga verksamheten verkar även ha blommat upp ytterligare efter det här uppdraget, säger vård- och omsorgsnämndens ordförande Lars Karlsson.

Inför nämndens beslut har flera godemän, kopplade till Café Bergdala, och föreningen Kinda/Ydre FUB skickat in en skrivelse till kommunen. Här punktar de bland annat upp flera positiva effekter av den provperiod som genomförts och de menar att de nya utmaningarna har varit positiva och lett till personlig utveckling för många av deltagarna. De presenterar också, i sin text, ett eget förslag som skulle innebära att LSS-deltagarna tog över lunchutdelningen på Kindagård helt under vardagarna.

"Vi vill att ni politiker beslutar och tillsammans med förvaltningen ger de förutsättningar som behövs så att Bergdalagänget kan fortsätta med filialen Kindagård under flera dagar i veckan med början efter sommaruppehållet". Så lyder slutet av skrivelsen som nämnden har med i dagens beslutsunderlag.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Dennis Petersson