Sparbeslutet: Enheten läggs ner

Det ekonomiska läget i Kinda är dystert. Sparbetinget för kommunens förvaltningar och verksamheter är tillsammans 22 miljoner för 2020. Bildningsnämnden har ett sparkrav på 6,5 miljoner kronor. Nu lägger man ned AMI.

12 juni 2019 18:30

– Besparingen för kommunen beräknas till 2,5 miljoner kronor på helåret. Utöver detta har vi tidigare aviserat minskat bidrag med en miljon kronor i minskade statsbidrag från migrationsverket, säger verksamhetschef Sara Frank.

AMI (Arbetsmarknads och integrationsenheten) flyttades 1 januari 2018 från kommunstyrelsen till bildningsnämnden.

– 44 procent av kommunens totala budget på en dryg halv miljard kronor har vi ansvar för. Vi kan inte bedriva ofinansierad verksamhet. Det är kärnverksamheten som måste gå först, säger bildningsnämndens ordförande David Wenhov (LPo).

AMI har i dag ett 60-tal personer inskrivna i olika åtgärder.

I dag huserar AMI i lokaler i Stjärnebo (500 kvadratmeter) och Leoparden (150 kvadratmeter) i Kisa.

– Dessa lokaler är uppsagda och vi förslår att verksamheten flyttar in i Kinda Lärcentrum som även får ta över flyktingsmottagandet, säger förvaltningschef Eva Holm.

Under 2019 kommer Kinda kommun att ta emot 15 flyktingar.

– Förra året kom det 25 flyktingar och året innan 30, vilket visar att anvisningsantalet minskat kraftigt och mycket pekar på ytterligare minskning, säger Sara Frank.

Ett problem som förvaltningen står inför är att Kinda Lärcentrum redan är trångbodda.

– Det innebär att det nya uppdraget kommer att begränsas, då lärcentrum har sin ordinarie verksamhet på förmiddagarna som i sin tur innebär att endast insatser kan erbjudas på eftermiddagstid, säger Sara Frank och fortsätter:

– Praktiska insatser inom arbetsmarknadsområdet kommer att vara beroende av annan typ av lokaler än de som finns idag på lärcentrum vilket innebär att dessa inte kommer att erbjudas om man behåller dagens lokaler, säger Sara Frank.

Tio heltidsanställda på AMI berörs av förändringen.

– Några nyckelpersoner kommer att flyttas över till Kinda Lärcentrum. Övriga kommer erbjudas omplaceringar till andra förvaltningar för att mildra konsekvenserna av förändringen, säger Eva Holm.

Så att ingen anställd på AMI blir arbetslös?

– Ja, så är det. De som inte är fast anställda inom kommunen kommer att förlora sina jobb, säger Eva Holm.

– Vi har även beslutat att ge bildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett nytt namn på Kinda Lärcentrum för att tydliggöra det nya uppdraget, säger David Wenhov.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lars-Göran Bexell

Ämnen du kan följa