Sparbanken i topp bland östgötabanker

Kinda-Ydre Sparbank är länets mest solida bank. Den lokala och fristående sparbanken har fyra gånger högre soliditet än vad storbankerna har.

20 augusti 2019 18:42

Analysbolaget Westnova Management har presenterat sin årliga mätning av soliditeten i svenska banker som visar att banken är länets mest solida.

– Det innebär framför allt trygghet för våra kunder. Vi har ekonomiska förutsättningar att kunna ha en hög servicenivå och utveckla den lokala marknaden, säger bankens vd, Johan Widerström.

Vad gör att ni är den mest solida banken i Östergötland?

– Det handlar om ett riktigt långtsiktigt arbete, där vi verkligen jobbat för att göra bra affärer och inte tagit några risker, säger Johan Widerström.

I Sverige finns 88 aktiva svenska banker, det vill säga bankaktiebolag, medlemsbanker och sparbanker, med tillstånd av Finansinspektionen att bedriva bankverksamhet. Årets mätning av bankernas soliditet, baserad på data per den sista december 2018, visar en sammanlagd soliditet på 5,97 procent för den lokala banken.

– Soliditet är ett mått på bankernas egna kapital i förhållande till balansräkningen. Ju mer eget kapital, desto mer motståndskraftig är banken vid kreditförluster, säger Johan Widerström.

Landets fristående sparbanker är små, men finansiellt starka. Av landets 20 mest solida banker är 17 sparbanker. Sparbanken Lidköping, Virserums Sparbank och Högsby Sparbank är de tre mest solida bankerna i landet. Kinda-Ydre Sparbank kommer på en 13:e plats i Sverige. Sett till banker med bankkontor i Östergötland har lokala banken allra högst soliditet med 22,21 procent. På andra plats i länet kommer Åtvidabergs Sparbank med en soliditet på 14,70 procent.

– Vi är mycket stolta och glada över att vara i topp i Östergötland. Sparbanken gjorde 2018 ett mycket starkt resultat, vilket lägger grunden till en hög soliditet, säger Johan Widerström.

Ser ni några risker framöver?

– Vi känner oss ganska trygga, men en allmän konjunkturnedgång kan bli besvärlig och kommer att påverka oss när den kommer. För en sak är säker att en lågkonjunktur kommer, om det blir om ett år eller om fem år har vi inte någon aning om, säger Johan Widerström och tillägger:

– Vi har sedan några år tillbaka minusränta och det är inget positivt på lång sikt.

Sparbanken, med cirka 17 000 kunder, har främst verksamhet i Kinda, Ydre och södra delen av Linköping. Ett 30-tal anställda jobbar på kontoren i Kisa, Rimforsa och Horn.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lars-Göran Bexell