Ombud vid jordafärden

Håkan Carlsson i Kinda. Bror-Tommy Sturk i Ydre. Båda med uppdraget som begravningsombud de närmaste fyra åren.

10 december 2018 15:39

Det är länsstyrelsen Östergötland som har utsett Carlsson och Sturk till begravningsombud. En uppgift som består i att ta tillvara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan.

Förordnandet gäller från och med den 1 januari 2019 till och med den 31 december 2022 eller till dess länsstyrelsen förordnar på annat sätt.

För Håkan Carlsson, Horn, innebär det ansvar för samtliga församlingar i Kinda kommun. Det vill säga Horn, Hycklinge, Kisa, Tidersrum, Rimforsa och Västra Eneby.

I Ydre står Bror-Tommy Sturk, Valdemarsvik, till tjänst för församlingsbor i Norra Ydre, Sund-Svinhult och Västra Ryd.

Inför länsstyrelsens beslut har kommunerna samt andra trossamfund än Svenska kyrkan och livsåskådningsorganisationer verksamma inom kommunerna fått tillfälle attlämna förslag på lämpliga personer till uppdraget som begravningsombud. Även de personer som för närvarande är begravningsombud har getts tillfälle att meddela om de är intresserade av att fortsättningsvis inneha uppdrag som begravningsombud.

Av begravningslagen framgår att; när en församling är huvudman för begravningsverksamheten, ska länsstyrelsen förordna ett eller flera begravningsombud att granska hur församlingen tar till vara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan.

Till begravningsombud ska förordnas en för uppdraget lämplig och kvalificerad person. Vid bedömningen tas särskild hänsyn till kunskaper inom ekonomi samt till kunskap om och förståelse för olika religioner, livsåskådningar och begravningsseder.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Torbjörn Lindqvist